Организират семинари за запознаване на земеделските производители с новия Закон за защита на растенията

Снимка:

Срещите с фермери от регионите на Добрич и Силистра ще се проведат през ноември и декември

Поредица от семинари за запознаване на земеделските производители от Добруджа с новия Закон за защита на растенията започва селскостопанската авиобаза Кайнарджа. Срещите с фермери от регионите на Добрич и Силистра ще се проведат през ноември и декември, съобщи главният пилот на летището Стоян Георгиев.

Асоциацията на собствениците на самолети с тегло до 5700 кг и браншови пчеларски организации са участвали в изработването на Закона за растенията. Прецизно са разгледани и коментирани новите разпоредби, касаещи въздушното третиране на земеделските култури. В новия закон сроковете за известяване са 6 дни при нормално планиране на мероприятията, а при спешни случаи - 3 дни.

Към подаденото заявление за въздушно пръскане се прилагат редица документи, свързани както с препаратите, които ще се използват и площите, които ще се третират, така и с информация за авиационния оператор. Всички подробности ще бъдат обсъдени с производителите на предстоящите семинари през ноември и декември.

Редица дейности в земеделските стопанства са немислими без селскостопанската авиация, категоричен е още Стоян Георгиев. Като пример той посочва наличието на болести по културите през настоящата година, провокирани от необичайните климатични условия.

През 2014-та се отбелязват 65 години от създаването на българската селскостопанска авиация. Авиобаза Кайнарджа разполага с 5 самолета „Ан – 2“ за авиохимични дейности и 5 „Чесна“ за обучение на пилоти.