Предлагат Долината на розите да бъде туристическа забележителност

Предстои обсъждане на проекта

Девет туристически района, най-малкият от които да е Долината на розите, предлага проект на Националния център за териториално развитие.

Концепцията за туристическо райониране е по поръчка на Министерството на икономиката и е предвидена в новия Закон за туризма, влязъл в сила през март. Идеята да се обособят туристически райони в страната е с цел формиране на регионални туристически продукти и общ регионален маркетинг и реклама.

Авторите на предложението, което предстои да се обсъжда, са обособили следните туристически райони - Дунав, Стара планина, Долина на розите, Тракия, Родопи, Рила и Пирин, София, Бургас (Южно Черноморие) и Варна (Северно Черноморие).

За всеки от районите експертите предлагат специализация в една основна и  пет - шест допълнителни туристически дейности. Според тях основната специализация на район Дунав трябва да е в културния и круизния туризъм, Долината на розите ще залага на здравния и културния туризъм, Стара планина - на планинския и екотуризма, Тракия - на културния и винения.

В предложението е залегнало Родопите да се специализират в планински и селски туризъм, а Рила и Пирин - в планински и религиозен туризъм. София ще набляга на деловия и културния туризъм, Северното Черноморие - на морския и на спортния туризъм, а Южното - на морския и културния туризъм.