Представиха най-новите разработки в областта на биопестицидите

Продуктите са по-безопасни за потребителите от конвенционалните химикали

На изложението Four Oaks Trade Show д-р Пол Соп от Fargro Plants представи най-новите разработки на биопестициди през последните седмици, като обясни за предлаганите решения на най-големите за тази индустрия предизвикателства.Fargro Plants Dr Paul Sopp showcased developments in biopesticides at last weeks Four Oaks Trade Show, saying they offered solutions to challenges facing the industry.

По време на семинар „Биопестицидите: Бъдещето на растителната защита” той разказа, че през следващите години индустрията ще трябва да посрещне няколко предизвикателства, в т.ч. увеличаване на продуктивността, ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, както и необходимостта от премахване на химическите остатъци от насажденията.Speaking at a seminar - Biopesticides:The Future of crop protection - he said the industry will face several challenges over the next few years including an increase in productivity, a reduced environmental impact and the need to remove chemical residues from plants.

„Като доставчици, ние трябва да сме сигурни, че ще можем да ви осигурим адекватни решения – обясни д-р Соп. По думите му биопестицидите ще станат неразделна част от модерните тенденции."As suppliers, we need to ensure that we can provide you with solutions," Sopp explained.

На семинара бяха представени няколко разработки на нови продукти, включително биофунгицида Serenade ASO, Gliocladium catenulatum, новия растителен екстракт „bug oil” („насекомово масло”) и новаторския феромонен продукт за борба с паразитите „mating disruption” Exosex LBAM Tab.He talked through several product developments including the biofungicide Serenade ASO, Gliocladium catenulatum, new plant extract "bug oil" and a pioneering new pheromone mating disruption product - Exosex LBAM Tab - by Exosect.

„Биопестицидите дават големи възможности за ефективен контрол, те имат огромен брой начини на действие – каза Соп. При тях няма никакви остатъчни химикали, поради което са особено благоприятни за използване при отглеждането на сочни плодове и салати. Освен това, могат да бъдат специфични за различните сортове или изключително широкоспектърни. Можете да ги използвате както в конвенционалното, така и в органичното земеделие, те ще намерят място и в домашното стопанство.”"Biopesticides will provide you with effective control, they have a host of modes of action," he said."Theres no chemical residue, which is very useful for soft fruit and salad growers.They can be very species specific or very broad spectrum.You can use them in both conventional and organic production, and they will have a place in domestic crop production."

По думите на Соп по отношение на влиянието им върху крайните потребителите тези продукти са по-безопасни от конвенционалните химикали, но все още предстои да преминат през същите изпитателни етапи като всеки друг продукт. На този етап срока на годност на продуктите от този вид не е по-дълъг от една година.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.