1. Начало
  2. Новини
  3. Любопитно
  4. Само 29% от управителите на земеделски стопанства в ЕС са жени

Само 29% от управителите на земеделски стопанства в ЕС са жени

Българското земеделие остава "мъжка територия"

ФРАНЦИЯ

Във Франция жените представляват една трета от работната сила в селското стопанство, от които една четвърт са управители на стопанства, съуправители или партньори. Докато жените са били само 8% от общата селскостопанска работна сила през 1979 г., през последните 10 години се наблюдава трайна възходяща тенденция, като през 2016 г. жените съставляват 27% от работната сила.

Жените също така постигат значителен напредък в управителните органи на кооперациите и съюзите.

Председател на най-големия съюз във Франция, FNSEA, в момента е Кристиан Ламбер, която е и ръководител на земеделската половина на асоциацията на земеделските производители в ЕС COPA-COGECA.

Ролите, които най-много се поемат от жените фермери – термин, който се появява във френския речник през 1961 г. – са в отглеждането на едри животни като коне (48,5%), в птицевъдството или зайцевъдството (34%) – въпреки че цифрите са далеч по-ниски в сектори като дървообработването (1,5%) или компаниите за озеленяване (4%).

Жените обаче все още страдат от неравностойно положение в сравнение с мъжете и жените в други сектори. Например, както стоят нещата в момента, заплащането на жените земеделски стопани все още е с 29% по-ниско от това на мъжете, т.е. с една четвърт повече, отколкото в други сектори.

На местно ниво инициативите процъфтяват. Регионалната група "Agriculture au Féminin: Égalité – Parité", създадена през 2007 г. от бретонските земеделски камари, работи с жени, за да им помогне да получат достъп до отговорни длъжности или да координират семейните отговорности около професията си. През 2022 г. в Майен стартира подобна инициатива, Terre de femmes.

В последния си доклад по темата Oxfam Франция препоръча специална помощ за инсталирането или въвеждането на квоти за жени в управителните съвети и надзорните съвети, каквито вече съществуват в големите компании. Това предложиха и сенаторите в информационен доклад през 2017 г.

 

ГЕРМАНИЯ

Само с около една на всеки 10 ферми, управлявани от жени, Германия изостава от много други страни от ЕС, когато става въпрос за равенство между половете в селското стопанство. Междувременно сред тези, които ще наследят или по друг начин ще поемат фермите, само една от всеки пет са жени.

Ключова причина за тази разлика между половете е разпространението на традиционните роли на половете в селското стопанство. За изследователите традиционните наследствени структури често играят роля особено в семейните ферми. Наред с факта, че жените често работят в семейни стопанства, без да имат официална роля, подобни различия застрашават и финансовата сигурност на жените в сектора. В случай на развод или смърт на партньорите си, много от тях остават без нищо, а рискът от бедност в напреднала възраст на жените е особено висок в селското стопанство.

Въпреки факта, че стратегическият план на Германия за ОСП определя равенството между половете като въпрос с висок приоритет, жените са изправени пред по-големи препятствия при достъпа до средства.

 

АВСТРИЯ

Повече от 33% от австрийските ферми са ръководени от жени. Миналата година 30 земеделски асоциации подписаха съвместна харта за по-добро включване на жените в лобирането в селското стопанство. С подписа си организациите се ангажираха да доведат дела на жените до най-малко 30% във всички комисии.

Междувременно жените мениджъри на ферми също са склонни да ръководят по-малки ферми от мъжете си и да се отказват от фермите си по-често. Делът на жените мениджъри също е по-висок за по-възрастните възрастови групи.

Стратегическият план на Австрия за ОСП определя редица различни мерки, насочени към засилване на ролята на жените в селското стопанство. Това включва, наред с другото, създаване на нови възможности за заетост и по-добри условия на труд, за да се избегне масовото изселване на добре обучени млади жени.

Планът също така има за цел да "подобри съвместимостта на семейството, работата и личния живот" в селското стопанство, особено за жените.

 

ИСПАНИЯ

В Испания жените съставляват около 25% от работната сила в селското стопанство. Жените също притежават или притежават 28,4% от испанските ферми.

Но когато се анализират управителните съвети в селскостопанските организации или компаниите за селскостопански храни, е ясно, че все още има да се извърви дълъг път. Нито една от организациите на земеделските стопани не се ръководи от жени, докато има само една жена заместник-генерален секретар, на втората позиция в борда на УПА (Съюз на дребните земеделски стопани).

Много жени работят на позиции с технически профил. В различните сектори зехтинът е този, който отразява най-голям напредък, когато става въпрос за включване на жени на ръководни позиции.

По време на преговорите по ОСП 2023-2027 г. Испания превърна пола в една от основните акценти на своя национален стратегически план. В рамките на първия стълб на ОСП националният план включва бюджет от 96,5 милиона евро за подпомагане на млади и нови земеделски стопани на първите 100 хектара. Ако кандидатът е жена, ще бъде предложена 15% повече помощ.

 

ИТАЛИЯ

Повече от 200 000 селскостопански предприятия се управляват от жени в Италия. Много от тях са под 35 години, което представлява около една трета от общия брой.

Като цяло, в селското стопанство има 203 503 активни предприятия, ръководени от жени, което представлява 28,2% от общия брой, в сравнение с 239 218 през 2012 г.

Женското селскостопанско предприемачество все още твърде често остава "невидимо".

 

ГЪРЦИЯ

В Гърция от над 300 000 регистрирани фермери, около 46% са жени.

По-голямата част (53,48%) от бенефициентите в различни европейски програми са жени. От тях 33% от младите земеделски стопани са жени, в сравнение с 45,4% в малките стопанства, докато 54,2% от пенсионерите са бивши жени фермери.

Броят на земеделските кооперации, регистрирани от жени, се е удвоил от 71 през 2000-те години на 141.

Освен това само 36% от полетата в страната се обработват от жени, което нарежда Гърция сред страните членки с най-ниско присъствие на жени земевладелци според данни на Евростат от 2016 г.

Насърчаването на участието на жените в първичния сектор е споделена отговорност на министерствата на развитието на селските райони и на труда и социалните въпроси, които трябва да прилагат принципа на ЕС за интегриране на принципа на равенство между половете в своите политики и мерки.

Програмата ЛИДЕР е един от най-важните инструменти за постигане на това в Гърция, като основната цел е да се повиши привлекателността на селските райони, особено за младите хора и жените чрез мерки за приобщаване и местно развитие в селските райони.

 

ПОЛША

Полското селско стопанство се характеризира с относително високо участие на жените. Цели 43% от тези, които се занимават със земеделие в Полша, са жени. Жените фермери също управляват 29% от стопанствата в страната.

През 2019 г. в селското стопанство са работили 8 милиона полски жени. Средният размер на ферма, управлявана от жени, е 6 хектара, половината от средния за мъжете. Стойността на селскостопанската продукция е 6 000 евро за жените и 21 000 евро за мъжете.

На 8 март 2022 г. към министерството е създаден Съвет на жените в земеделието

на земеделието и Анна Гембичка, държавен секретар в Министерството на земеделието и селските райони е назначена за председател на новия орган.

 

БЪЛГАРИЯ

Българското земеделие остава "мъжка територия". Делът на жените мениджъри на земеделски стопанства в България е едва 28% през 2020 г.

Тенденцията селското стопанство в България да бъде запазено като "мъжка територия" продължава, независимо от факта, че много жени успешно управляват бизнеса в селскостопанския сектор. По-голямата част от сезонните работници също са мъже. Въпреки че много ферми в България са семейни предприятия, в които всички членове на семейството участват еднакво, само 25% от селскостопанската работна сила извън семейните структури са жени.

 

РУМЪНИЯ

Една от специфичните цели на националния стратегически план на Румъния за периода 2023-2027 г. е насърчаването на равенството между половете, включително участието на жените в селското стопанство, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони.

В селското и горското стопанство на страната има голям дисбаланс между жените и мъжете. Например, броят на мъжете мениджъри е повече от четири пъти по-голям от броя на жените мениджъри.

От друга страна, жените съставляват лъвския пай от работещите в секторите на зеленчуците и цветята, както и в агротуризма.

Чрез националната програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Румъния е получила европейски средства за 11 531 жени със селскостопански предприятия и жени с неземеделски предприятия в селските райони.

От общия брой жени, получили европейски средства, 7 223 са в категорията на младите земеделски стопани – под 40 години – и са получили 354,8 милиона евро. Междувременно 4 308 жени са над 40 години с договори за финансиране на стойност 106,6 милиона евро.

 

Източник: EURACTIV

 

 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.