Сигнал за щета от мечка провери РИОСВ– Хасково

Унищожени са 12 кошера и общо 240 кг мед

РИОСВ– Хасково провери сигнал за нападнат от мечка пчелин в района на ДЛС Дженда. Пчелинът от 20 кошера е разположен в местността Дженда балкан в землището на село Соколите, общ. Черноочене. При проверката са открити следи от две мечки, вероятно е майка с малко. Установено е, че са унищожени 12 кошера и общо 240 кг мед.  

От началото на годината  това е трети сигнал за нанесена щета от мечка. Другите два са за нападнати и умъртвени телета в кърджалийските села Мурга и Пресека.

Въз основа на направените от експертите констатации и чл. 79 ал.2 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), стопаните ще бъдат обезщетени на пазарна цена.