1. Начало
  2. Новини
  3. Любопитно
  4. Стартира нов международен европейски проект по социално фермерство

Стартира нов международен европейски проект по социално фермерство

България е сред страните, които ще работят по ИНКЛУФАР

В края на септември стартира нов международен европейски  проект по програма Леонардо да Винчи за трансфер на концепции, опитности, умения и обучение по социално фермерство и екосоциално включване, наречен ИНКЛУФАР (INCLUFAR). 

По проекта ще работят организации от 7 страни, като  5 от тях: Финландия, Норвегия, Холандия, Германия и Австрия са с 30-40-годишен опит в областта на социалното фермерство  и екосоциалното включване. По-млад е опитът на прибалтийските страни.

Българският партньор по проекта е националното Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия (САЛПСТ) със седалище във Варна. Негови членове са физически лица и организации, работещи в областта на социалната грижа и терапия и свързаните с нейната пряка работа сфери. Сдружението няма да трансферира опит, а актуални действия, стъпки и процеси за създаване  и развиване на социалното фермерство и екосоциалното включване в България според процесите и потребностите в страната. Това се оценява като висококачествен принос от останалите партньори по проекта INCLUFAR.

Основните цели на проекта са този трансфер на социални компетенции, програми и форми на социално фермерство и екосоциално включване да се обменят между партньорите и съвместно да се изработи нова програма за допълнително обучение на професионалистите от социалната сфера и свързаните с нея. Хората със специални потребности са желани партньори в трансфера и изработването на програмата. Темите, които могат да бъдат разпознати в работата на проекта са: Учене през целия живот, екология, достъп за хора със специални потребности, устойчивост, социален диалог, обучение, допълнителна квалификация, следдипломна квалификация, интеркултурно обучение, равни възможности и др. Секторите са: социална работа, здравеопазване, земеделие, горско стопанство, образование.  Краен продукт на проекта ще бъде изработването на профил на професията „Експерт по включващо фермерство и регионално развитие”, наръчник за обучението и програма за него. 

Тази професия е допълнителна квалификация за градинари, фермери, предприемачи, мениджъри, учители, медицински сестри, социални работници, терапевти и всички заинтересовани, които работят  в областта на включващата зелена грижа.

Първата среща на партньорите се състоя във Вайде, Германия, на територията на Изследователската общност за живеене и работа Вайде-Хардебек. До края на януари партньорите ще работят по сравнителните анализи на програмата „ Професионалисти за създаване на жизнена среда и социално включване” на Вайде-Хардебек и „Балтийската програма”, по която работят в кемпхилите на Финландия, Норвегия и балтийските страни.

Проектът е иновативен и по отношение на разширената концепция за социалното включване, което се отнася не само до хората със специални потребности, но и до всички, които по една или друга причина - следствие от съвременния начин на живот, се нуждаят от такова.

Сдружението по антропософска лечебна педагогика и социална терапия ще работи за успешната реализация в полза на социалното развитие у нас в партньорство със всички сродни заинтересовани организации, учебни заведения и институции, както и с неформални групи и личности, мотивирани да работят за социалното включване във всичките му положителни и адекватни на времето, в което живеем, форми.

За повече информация и приобщаване към работата на проекта http://www.oporabg.com/ и http://oporabg.com/?q=node%2F2000

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.