Учени генерират биогорива от захар

Ако технологията бъде приета, това би могло да помогне за намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта

Изследователи в Института за енергийни бионауки (EBI) са съумели да генерират биогорива от възобновяеми източници, като например захар и скорбяла, използвайки процес, който би могъл да се комерсиализира в рамките на пет до десет години. Въпреки че в момента тези горива са по-скъпи за производство от познатите, произведени от петрол, новите съдържат повече енергия в сравнение с етанола. Изследователите казват, че ако технологията бъде приета, това би могло да помогне за намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта.

Производството започва с бактериална ферментация по процес, разработен от химика Хаим Вайцман гърба по време на Първата световна война. Процесът води до появата на смес от ацетон, бутанол и етанол.

Изследователите открили, че органични разтворители биха могли да дестилират ацетона и бутанола, използвайки само десет процента от енергията, която обикновено се изисква за такова нещо. Процесът оставя настрана по-голямата част от етанола така, че получената смес има добро съотношение, за да бъде превърната в гориво, наподобяващо петролните горива чрез каталитичен процес. Изследванията, проведени от екипа, показват, че новото гориво действа толкова добре, колкото обикновно петролно дизелово гориво, пише greentech.bg.

Изглежда съвместимо с дизела и може да се смесва с дизел по формула за лятно или зимно каране, казва Харви Бланш, професор на химическо и биомолекулярното инженерство.

Каталитичният процес, който използва паладий и калиев фосфат, превръща химикалите във въглеводороди. „Можете да настроите размера на вашите въглеводороди въз основа на условията на реакцията, за да произведете по-леките въглеводороди, характерни за бензина, или по-дългата верига въглеводороди, типична за дизеловото гориво, или въглеводороди с разклонена верига като за самолетно гориво“, обяснява Дийн Тост, професор по химия, разработил катализатора. Остатъчните химикали пък могат да бъдат превърнати в пластмаси.

Изследователите вече са намерили и алтернативни катализатори, които са по-евтини, но също толкова ефективни. Това проближава новия процес до фазата на комесиализацията.

Наскоро BP даде 500 млн. щатски долара финансиране на EBI в една съвместна инициатива с Калифорнийския университет Бъркли, Lawrence Berkeley National Laboratory и университета на Илинойс в Урбана-Шампейн, където е направено откритието.