post-image

Сред акцентите от Седмата международна конференция “Земеделие и снабдяване с храни: пазари и аграрни политики”: Глобалните тенденции на стоковите пазари, цените на зърнени и маслодайни култури, потреблението на месо

Доц. д-р Божидар Иванов представи изследването си “Средносрочни предвиждания на пазара на зърнени и маслодайни култури"
post-image

Наука и бизнес ръка за ръка срещу новите предизвикателства в земеделието

Земеделие и снабдяване с храни, пазари и аграрни политики, това е темата на традиционния международен научен форум, организиран от Института по аграрна икономика, който се провежда в столицата
post-image

ТрУ и още 4 университета ще си сътрудничат в обучението и научните изследвания в областта на устойчивото използване на природните ресурси

Договорните отношения бяха подписани в Учебно-опитно горско стопанство „Г. Аврамов“ на Лесотехнически университет