25 заявления за обучение по мярка 3.1 вече са подадени в ОД “Земеделие и гори”

Обявени са тръжните процедури за обучаващи организации в три сектора

 

В рамките мярка 3.1 - "Подобряване на професионалното обучение", на програма САПАРД, Министерството на земеделието и горите организира безплатно обучение за регистрирани земеделски производители в почти всички направления на селското стопанство. Обучението е напълно безплатно за кандидатите, които отговарят на условията, като в случаите, когато курсовете се провеждат извън населеното място, в което живеят курсистите, обучаващата организация поема разходите за транспорт, храненето и нощувките на курсистите.

Обучението на всички одобрени кандидати ще се провежда до края на 2006 година. Това е нова възможност за българските фермери, тютюнопроизводители, собственици и ползватели на гори, както и за заетите на трудово правоотношение в селскостопанския и горския сектори.  Молбите за кандидатстване ще се приемат до 15 ноември.
За последния месец в Областната дирекция "Земеделие и гори" в Плевен са подадени 25 заявления за обучение, съобщиха от дирекцията. Основно плевенските кандидати са регистрирани по Наредба №3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители земеделски производители, няколко души са наети работници при регистрирани като земеделски производители юридически лица.

Основният интерес на нашите земеделци е насочен към обучение в сектор "Растениевъдство" и по-специално към отглеждането на зърнено-житни култури, в сектор "Мляко" - към говедовъдството, към секторите "Полски зеленчукови култури", както и към "Селски туризъм" и "Местни занаяти, малък и среден селски туризъм".

Подадените в областните дирекции "Земеделие и гори" заявления ежеседмично се изпращат в Министерството на земеделието и горите. Там информацията се обобщава и на тази база се обявяват тръжни процедури за намирането на обучителни организации за най-желаните от земеделските производители курсове. Има възможност за участие в два типа курсове - дългосрочни, с продължителност минимум 150 учебни часа, и средносрочни с продължителност минимум 30 учебни часа. Практическите занятия в дългосрочните курсове ще са най-малко 50% от обучението и не по-малко от 20% от часовете в средносрочните курсове. Поне 20% от часовете са за обучение по агроекология, съобразено с тематиката на курса и изискванията на Европейския съюз, съобщават още от ОД "Земеделие и гори" в Плевен.

Към момента има обявена тръжна процедура за обучение в секторите "Мляко и млекопроизводство", "Животновъдство" и "Пчеларство".

Договорът, който ще подпишат избраните организации, е за предоставяне на услуга - обучение на 44 земеделски производители в трите сектора. Консултантът ще има ангажимент да организира и осигури обучението, пълен пансион и транспортните разходи на земеделските производители до мястото на провеждане на курса за сметка на средствата по договора. Общият максимален бюджет по договора е 129 хиляди лева.
Крайният срок за подаването на заявките от страна на обучителните организации в трите сектора е до 3 ноември. Подадените след този срок заявления няма да бъдат разглеждани.

Приблизителната дата на началото на обучението на земеделски производители в тези три сектора е 25 януари 2006 година.

AGRO.BG

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.