1. Начало
  2. Новини
  3. Наука и образование
  4. Българска фондация Биоразнообразие финансира с до 1000 лв. студентски дипломни работи

Българска фондация Биоразнообразие финансира с до 1000 лв. студентски дипломни работи

Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения с фокус климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и човечеството

За 10-та поредна година Българска фондация Биоразнообразие подкрепя науката в България чрез своя фонд за финансиране на студентски дипломни работи. Конкурсът е отворен за всички специалности от сферата на биологичните науки, през комуникация и журналистика, социални дейности, политически науки и икономика. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина и чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България.

Студентските дипломни работи трябва да имат ясен фокус в едно от следните три направления:

  • климатични промени и въздействие върху биоразнообразието и природните ресурси, вкл. изследване на ефектите върху конкретни видове, организмови групи, екосистеми или местообитания на видове и върху екосистемните услуги
  • възможности за намаляване на ефектите от климатичните промени или приспособяването към тях, чрез решения, базирани на природата (nature based solutions), зелени иновации, въвеждане и/или прилагане на политики за опазване на биоразнообразието и природните ресурси или повишаване на обществената информираност;
  • взаимовръзката между климатичните промени и социалната справедливост, или как промяната в природните ресурси и в богатството на биоразнообразието се отразява върху живота на хората и икономика.

Кандидатите следва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го изпратят не по-късно от 31.01.2021 г. на e-mail gameon@biodiversity.bg. По-подробна информация за критериите за оценка и условията за отпускане на финансова подкрепа и сключване на договор за спонсорство може да се намери в УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

Конкурсът за подкрепа на дипломни работи за втора поредна година се фокусира върху климатичните промени, като по този начин организаторите стимулират повече млади учени в България да се насочат в тази област и да бъдат натрупани изследвания и експертиза в тази все по-гореща тема.

За въпроси във връзка с конкурса - Йорданка Динева, координатор “Game On | Do not let the climate change end the game“ към БФБ, тел. 0896 798902, gameon@biodiversity.bg

Конкурсът за Дипломни работи се осъществява в рамките на Проект “Game On | Do not let the climate change end the game“, чрез съ-финансиране от програма DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската комисия.

Допълнителна информация:

През изминалата година бяха финансирани шест дипломни разработки с разнообразен фокус:
Лиляна Василева – докторант към ИБЕИ-БАН, която изследва връзката на хранителните навици на дъждосвирцовите птици в района на Поморийско езеро и промените в метеорологичните условия. Вижте повече за резултатите от изследванията й: https://climategame.eu/bg/news-article.php?id=18

Ния Тошкова, също докторант към ИБЕИ-БАН, чийто обект на изследване са прилепите и влиянието на климатичните промени върху тяхното поведение, хранителни навици и генетика. Повече за изследванията й: https://climategame.eu/bg/news-article.php?id=9
Дина Сиракова – част от магистърска програма “Опазване на околната среда” в СУ „Кл. Охридски“, оценява местообитанията в Натура 2000 зона „Долни Богров – Казичене“ и прави оценка на влиянието на климатичните и антропогенните въздействия върху тях. Повече за изследването: https://climategame.eu/bg/news-article.php?id=21

Георги Русев от университет "Проф. д-р Асен Златаров", който чрез компютърно моделиране анализира вероятното токсично влияние на нефтосъдържащи сяроорганични съединения върху живите организми и околната среда. линк
Цветелина Петрова от ПУ „Паисий Хилендарски“, чиито фокус на дипломната работа пада върху местните и инвазивни видове  водни костенурки в източната част на ПП „Странджа“.  
Лидия Семерджиева, която разглежда екосистемните услуги на зелените площи в градската среда по примера на град Бургас. Линк към изследването: https://climategame.eu/bg/news-article.php?id=20 .

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.