Договор за сътрудничество между Истанбулския университет и Тракийски университет – Стара Загора

Снимка:

Официалната церемония ще се състои на 07 октомври 2013 г.

Подписването на този договор е от изключително значение, тъй като Истанбулския университет е най-големия в Р Турция – с 100000 студенти, със специалности във всички научни области. Ректорът на университета е с изключително голям авторитет в научните среди и институционалната държавна власт.

Официалната церемония по подписването на договора ще се състои на 07 октомври 2013 г. от 9.30 ч. в ректорския кабинет на Тракийски университет – Стара Загора, от ректора на Истанбулския университет проф. д-р Yunus Söylet и ректора на Тракийски университет – проф. Иван Станков, в присъствието на ректорското ръководство на ТрУ и декана на Ветеринарномедицински факултет проф. д-р Hallil Gunes.

Следва посещение на гостите в Медицински факултет и Университетската болница и среща с декана на факултета и директора на болницата.