1. Начало
  2. Новини
  3. Наука и образование
  4. Председателят на ССА проф. Банов получи научна степен „доктор на науките” по „Почвознание”

Председателят на ССА проф. Банов получи научна степен „доктор на науките” по „Почвознание”

Снимка:

проф. д-р инж. Мартин Банов

Дисертационният труд представя усъвършенстван математически метод за обща оценка и категоризация на земи с рекултивирани почви

След успешна публична защита на дисертационен труд на тема „Методика за бонитировка и категоризация на земеделските земи с рекултивирани почви в България“, състояла се на 14 юни т.г., проф. д-р инж. Мартин Банов вече притежава научната степен „Доктор на науките” в област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление „Растениевъдство“, научна специалност “Почвознание“.

Дисертационният труд представя усъвършенстван математически метод за обща оценка и категоризация на земи с рекултивирани почви. До този момент рекултивираните почви се връщаха в селскостопанския фонд без оценка на тяхната пригодност за земеделие или препоръки за използване. Предложеният от проф. Банов метод осигурява именно такава оценка. Методът е пионерен за страната   и интегрира научно обоснован набор от поземлени характеристики (почвени, агроклиматични, екологични), които се анализират и оценяват чрез сертифицирани процедури на изследване и подходящи функционални алгоритми. Той е адаптиран за изискванията на широк спектър земеделски култури, които освен че не са част от съществуващите бонитетни оценки, съответстват на съвременните тенденции за диверсификация на земеделското производство.

Практическото използване на методиката е улеснено чрез създаденото приложение в широко използвания и достъпен софтуер MS Office (Excel) и може да бъде ползвано успешно от администратори, земеползватели, собственици на земя и др. за изграждане на политика в земеделието, формиране на национална и външно насочена аграрна стратегия, райониране на култури, регулиране на пазарни отношения, производство на селскостопанска продукция.

Проф. М. Банов е автор на девет авторски свидетелства и патенти за техническа и биологическа рекултивация на депа за отпадъци, средство за възстановяване на ерозирани терени, свлачищни зони, средство за възстановяване продуктивността на увредени земни участъци, интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието на посеви на земеделски култури и др.

Заемал е престижни организационни и ръководни позиции - Зам. председател на Научно-консултативен съвет по земеделие към Министъра на земеделието и храните, Съветник на Министъра на Земеделието и храните, Директор и Зам. Директор на ИПАЗР „Н. Пушкаров“. На 7 юли 2020 г. бе назначен за нов 4-годишен мандат като Председател на Селскостопанска академия.

Линк към документите за процедурата в сайта на ССА


 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.