Стартира интернет платформа за образователни ресурси със свободен достъп за младите фермери

Проектът YOUNG FARMERS, ще снабди участващите организации с иновативен инструмент за обучение, който подкрепя тяхната работа и цели

Младите земеделски стопани представляват икономически активните субекти на европейските селски райони; територии, които съставляват от 40% до 80 % от всяка европейска страна.

Данните от Евростат (2016 г.) потвърждават, че повече от 30 % от работниците в земеделската сфера са така наречените "млади земеделски стопани" (под 40-годишна възраст). Както призна Комисията на ЕС, ролята на тези млади предприемачи заема критично измерение в рамките на социално-икономическата система, дотолкова, че ЕС потвърди, че "БЪДЕЩЕТО ПРИНАДЛЕЖИ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ".

Ниското ниво на дигитални умения, съчетано с липсващата интеграция на цифровите инструменти, са два фактора, които възпрепятстват конкурентоспособността на младите земеделски стопани, водещо до пропускане на определени възможности.

Проектът YOUNG FARMERS има за цел, да оцени устойчивия и конкурентен растеж на младите земеделски стопани, като им предоставя набор от инструменти за обучение, които са подходящо адаптирани към техните основни нужди. Учебните материали адресират:

  • Комуникационни и ИКТ умения
  • Дигитални и иновативни модели за управление на селското стопанство
  • Интернационализация и единен пазар на ЕС
  • Предизвикателства и възможности вследствие на приемането на такава бизнес рамка
  • Инициативи на ЕС за млади земеделски стопани

Както вече беше споменато, основната целева група е представена от млади земеделски стопани от селските райони и регионите на ЕС, нуждаещи се от силни и надеждни цифрови и обучителни решения, за да се повиши и да се оцени конкурентоспособността на малкият им бизнес.

Вторичната целева група се състои от социално-икономически субекти, които ежедневно работят в рамките на системите за подпомагане на предприемачеството, като бизнес консултанти, специалисти по търговия, комуникация и маркетинг, доставчици на ИКТ, търговски камари, браншови асоциации, международни търговски експерти, представители на публичния сектор, академични и изследователски центрове. Всяка група ще бъде проактивна и ангажирана на всеки етап от изпълнението на проекта (хоризонтални дейности по проекта и напречни приоритети).

Проектът YOUNG FARMERS, ще снабди участващите организации с иновативен инструмент за обучение, който подкрепя тяхната работа и цели, и следователно води до по-адекватно обслужване на клиентите (местни МСП, семейни бизнеси и микропредприятия, участващи в пазара на селскостопанските производители на всяко ниво на веригата за създаване на стойност). Те ще разнообразят предлаганото образование и ще го направят по-привлекателно, чрез въвеждане на ново съдържание и интегриран подход. Въпреки че, обикновено, доставчици на ПОО (Професионално образование и обучение) обикновено реагират по-бавно на промените, поради бюрокрацията, включена в публичната система, участието в проекта ще им позволи да имат проактивно отношение и да реагират незабавно на изискванията на днешния динамичен свят. Всички участващи организации ще развиват своя капацитет да подкрепят нуждите на учащите и преподавателите в областта на ПОО, като използват всички подходящи възможности, предоставени от ЕС.

Проектът YOUNG FARMERS ще има осезаемо положително въздействие и за заинтересованите страни, които непряко ще се възползват от съдържанието на обучението: в допълнение към участието на представители на младите земеделски стопани при първото проведено обучение. 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.