1. Начало
  2. Новини
  3. Наука и образование
  4. Проведе се Първа конференция по Националната Научна Програма „Интелигентно растениевъдство“

Проведе се Първа конференция по Националната Научна Програма „Интелигентно растениевъдство“

През втората година на програмата се предвижда засилване на контактите с агро-бизнеса

Аграрен университет-Пловдив, координатор на Националната Научна Програма (ННП) „Интелигентно растениевъдство“ (www.nnp-ir.bg), организира и проведе успешно Първата годишна конференция на научноизследователските колективи на Програмата. Конференцията се състоя на 16-ти и 17-ти март 2022 г. в гр. Хисаря.
В работата на конференцията взеха участие повече от 110 представители на научноизследователската и образователна общност от 9-те партньорски организации на програмата – Аграрен университет-Пловдив, БАН (ИМЕХ, ИИКТ, ИКИТ-ТТО Space technology), Селскостопанска Академия, Тракийски университет – Стара Загора,  Русенски Университет  “Ангел Кънчев”, Национален Институт по Метеорология и Хидрология (НИМХ) и Висше Военно Морско Училище “Н.Й. Вапцаров”.

Главната цел на ННП-ИР е провеждането на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на  модели за роботизирани технологии, дигитални методи за диагностика и прогноза, както и за цифрово управление на земеделски стопанства с растениевъдно направление за осигуряване на устойчива и ефективна продоволствена система.


В своите презентации ръководството на Изпълнителния съвет на Програмата, в лицето на проф. Христина Янчева и проф. Владислав Попов от Аграрен университет-Пловдив, очертаха важността на дигиталните технологии в съвременните растенивъдни системи. Подобни срещи на разнородни колективи създават необходимата синергия в работата на научноизследователските екипи и работни пакети на Програмата, както и координиране на изпълнението на задачите, запознаване с възможностите за сформиране на смесени проектни екипи от партньорски организации в ННП-ИР за засилено участие в колаборативни Европейски научноизследователски консорциуми и мрежи.


Ръководителите на работни пакети и компонент-координаторите подчертаха, че резултатите показват интензивна дейност в посока изпълнение на научноизследователските задачи в рамките на 4-те компонента на Програмата:
Компонент 1: Дигитални, IoT и роботизирани технологии при производството на растениевъдна продукция. Изграждане на инфраструктура на интелигентно растениевъдство;
Компонент 2: Диагностика и прогноза чрез изкуствен интелект;
Компонент 3: Интелигентна система за управление на земеделските процеси;
Компонент 4: Изкуственият интелект и дигиталните технологии – двигател на иновативните системи за управление, секторната динамика и промяната в качеството на живот.

Въпреки забавянето и трудностите, предизвикани от пандемията от COVID-19, през изминалата първа година от изпълнението на ННП-ИР успешно са проведени всички предвидени научни и експериментални дейности, а резултатите от тях са представени на различни научни форуми.  Координаторите на компоненти отчетоха включването на повече от 100 млади учени и студенти в научноизследователските екипи, както и първите съвместни проекти по Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС- „Хоризонт Европа“.
През втората година на програмата се предвижда засилване на контактите с агро-бизнеса, за да се валидират и внедрят научните резултати в практиката.

Участниците в конференцията бяха запознати и с възможностите, предоставяни от Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и неговите научно-изследователски общности за включване в конкурси за проекти в сферата на предприемачество и управлението на иновациите. EIT Food Хъб България, координиран от Аграрен университет- Пловдив (в сътрудничество с Клийнтех България и  СУ „Св.Климент Охридски" https://www.eitfood.eu/in-your-country/country/bulgaria, в лицето на проф. Владислав Попов, представи новите програми на EIT-Food за включване на студенти и изследователи в регионални и национални иновационни екосистеми („place-based“ innovation) и образователни стажове. Конкретизирано бе и как колективите, работещи по прилагането на интелигентните технологии в устойчивите агро-хранителни системи, и по-конкретно тези в ННП на МОН „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ и „Интелигентно растениевъдство“, да се възползват от възможности за сътрудничество с EIT Food. 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.