140 проверки направи през май РИОСВ–Хасково

Дадени са 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково извършиха през май 140 проверки на 138 обекта. Дадени са 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 7 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 4 наказателни постановления на стойност 5800 лв. Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди са на обща стойност 8695 лв.

Издадени са две наказателни постановления по 1400 лв. на физически лица за събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационни документи. За изпускане на отпадъчни води над допустимите норми е издадено наказателно постановление за 1000 лв. на винарска изба. За неизпълнение на предписание с 2000 лв. е глобен и цинков завод (в несъстоятелност). Съставени са актове на кметовете на община Кирково и на селата Глухар и Звезделина в община Кърджали за неизпълнения на дадени предписания за почистване на речни корита и прилежащите им територии. Акт за неизпълнение на дадено предписание е съставен и на млекопреработвателно предприятие. Още два акта са съставени за нарушения по Закона за водите и един за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Наложени са 2 санкции на пивоварен завод и на торов завод за изпускане на отпадъчни води над допустимите норми.

Основен акцент в контролната дейност през май бяха проверките по речните корита и прилежащите им територии и по общинската пътна мрежа, във връзка с издадените през февруари предписания за предприемане на мерки по изпълнение на задълженията за поддържане чистотата на общинските пътища. В изпълнение на предписания, през месеца бяха закрити 11 нерегламентирани сметища в региона. Обезщетени са двама собственици на стопански животни, за които е установено, че имат причинени от мечка щети в стадата. Преустановен е улова на диви птици в гробищния парк в Хасково. В подходящи местообитания са освободени 39 сухоземни костенурки, обект на бракониери. На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 15 сигнала.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.