16 малки соколчета са разселени от началото на годината с проекта „Завръщане на ловния сокол в България“

Досега в спасителния център са отгледани над 80 ловни сокола

От началото на годината в Старозагорско са разселени 16 ловни сокола благодарение на проекта „Завръщане на ловния сокол в България“. Последните 7 малки керкенеза бяха освободени в събота по време на тържественото закриване на полевия сезон на проекта в село Малко Кадиево.

От 2012-та година насам известна застрахователна компания финансира инициативата „Завръщане на ловния сокол в България“, с която да се увеличи популацията на величествените птици, а спасителният център за диви животни „Зелени Балкани“ се грижи за отглеждането и разселването им. Резултатът е налице. Досега в центъра, и с финансовата помощ на застрахователното дружество, са отгледани и разселени над 80 ловни сокола.

В средата на май представители на фирмата посетиха спасителния център и пуснаха на свобода соколчетата Арго, Ирис, Полет, Вихър и Огън. Те бяха излюпени през април и са втората група, която се разселва за 2017-та година.