1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. 2 февруари е Денят на влажните зони

2 февруари е Денят на влажните зони

Опазването и възстановяването на реки и сладководни басейни е една от най-важните дейности на WWF в Централна и Източна Европа

Влажните зони покриват приблизително 6 % от земната повърхност на Земята, като 87 % са загубени през последните 300 години. Днес те изчезват три пъти по-бързо от горите и това заплашва живота на растения, видове и животни, зависими от влажните зони. В басейна на река Дунав повече от 80 % от заливните низини са загубени през последните 150 години, а с тях и природните стоки и услуги, които предоставят. Ефектите включват рязко намаляване на популациите на риба и диви животни, влошаване на качеството на водата и увреждане на влажните зони, които вече не са в състояние да осигурят така необходимите горещи точки на биоразнообразието или да действат като буфери за наводненията – услуги, които стават все по-ценни в условията на изменението на климата.

Осемгодишното международно партньорство „Жив Дунав“ възстанови жизненоважни влажни зони, реки и заливни зони по река Дунав и нейните притоци, увеличавайки площта на реката 5,462 хектара или с еквивалента на над 7422 футболни игрища. Това увеличи капацитета на река Дунав с 13 милиона m3, или еквивалента на повече от 4800 плувни басейна с олимпийски размери. Подробен резултат от програмата Партньорство „Жив Дунав“ тук.

През настоящата година партньорството продължава в България, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и Украйна с пилотни дейности по базирани на природата решения, свързани с реки и влажни зони, включващи редица предимства и нужди – от улавяне на въглерод и намаляване на парниковите газове до попълване на водата, биоразнообразието и възможностите за отдих, както в градските, така и в селските райони.

Освен по поречието на Дунав, пилотно място в България ще е и река Искър. Тя е най-дългата изцяло протичаща река в България. Водите й се използват за водоснабдяване на редица населени места, но с най-голямо значение Искър е за София, където осигурява вода на над 1,5 млн души.

В рамките на проекта WWF България ще има възможност да разработи пилотно проучване за управлението и използването на водите във водосбора на река Искър. Неефективното управление на водните ресурси, в комбинация с климатичните промени и наблюдаваните все по-чести периоди на засушаване, създават реален риск от недостиг на вода както за водоснабдяване, така и за напояване във водосбора на реката. Чрез използване на иновативни инструменти като числено моделиране и Water Risk Filter (https://waterriskfilter.org/), WWF ще предложи конкретни решения за устойчивото и целесъобразно използване на водите на Искър.

Част от проекта е и разработването на идейно решение за ландшафтно развитие на участъка от река Искър, който протича през София. Този участък е с приблизителна дължина от 15 км и дава уникални условия за приобщаване на реката към града, чрез запазване на уникалното биоразнообразие, управлявайки риска от наводнения и най-вече давайки възможност на жителите на столицата да преоткрият реката. Работата по прилагането на т.нар. природнобазирани решения ще включва активна комуникация със заинтересованите страни и широката общественост, като основна цел е именно да бъдат демонстрирани дългосрочните ползи от интегрирането на реката към града и запазването ѝ във възможно най-естествен вид.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.