1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. България ще получи подкрепа от Световната банка в управлението на реките

България ще получи подкрепа от Световната банка в управлението на реките

Работата ще протече в два етапа

Световната банка ще предостави аналитични услуги, подпомагащи подготовката и изпълнението на плановете за управление на речните басейни и на риска от наводнения в България. Договор за предоставяне на аналитично-консултантски услуги срещу заплащане беше подписан от министъра на околната среда и водите Нено Димов и Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка (СБ) за България, Чехия и Словакия.

Според договора Световната банка ще предостави подкрепа в подготовката на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите (РДВ) и Директивата относно оценката и управлението на риска от наводнения (ДОУРН) на ЕС.

Работата ще протече в два етапа: първият е събиране, анализ и актуализация на съществуващите данни и планове, вторият – подкрепа на МОСВ за последващи действия. СБ ще съдейства при оценяването на текущото състояние на повърхностните и подпочвените води в Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление на водите в България. Плановете за управление на речните басейни ще включват програма от мерки за подобряване на състоянието на водните обекти, които да доведат до съответствие с приложимите изисквания на европейското и националното екологично законодателство. Банката също така ще подкрепи МОСВ в подготовката на планове за управление на риска от наводнения, които ще определят рисковите области и ще идентифицират мерки за защита срещу вредното въздействие на водите. Споразумението трябва да бъде ратифицирано от парламента.

„Опазването на околната среда и природните богатства на България е основна цел в ключовия документ на банката, а именно Рамката за партньорство с България“, заяви при подписването Тони Томпсън. „Радваме се, че можем да подкрепим правителството на България чрез предоставяне на знания от цял свят, както и чрез идеи за управление на природните ресурси по устойчив начин, който да е от полза на всички българи“, каза още постоянният представител на СБ за България.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.