България трета в Европа въвежда най-новите изисквания за отговорно управление на горите

Очаква се екип на FSC да разгледа адаптирания за българските условия стандарт и да финализира процедурата

WWF България депозира в края на миналата седмица националния стандарт за отговорно управление на горите. По този начин нашата страна се превръща в едва третата в Европа (след Португалия и Франция), която адаптира националните си стандарти спрямо най-новите изисквания на Съвета по стопанисване на горите (FSC). Изготвянето на стандарта е резултат от двугодишния труд на работна група, в чийто състав се включиха представители на различни министерства, институции и организации, и която бе координирана от WWF.
 
За да бъде сертифицирана една гора е необходимо да се спазват редица изисквания, сред които:

  • Опазват се вододайните зони и речните течения (Не се допускат интензивни сечи във вододайни зони, тъй като това може да доведе до намаляване водния дебит. Забранява се сечта в 15-метровата ивица по дължината на речните корита, от двете страни на коритото и т.н.)
  • Опазват се уязвимите и застрашените от изчезване видове и екосистеми (Определят се и се запазват най-малко 5% гори във фаза на старост. Това означава, че се запазват старите гори със 100-, 200-, 300-годишни и по-стари дървета, установени в района. Оставят се най-малко 10 % от естествените количества мъртва дървесина. Така се осигурява дом и хранителна база за над 50% от видовете горските обитатели, тъй като най-малко половината от горските видове животни, гъби и микроорганизми са зависими именно от наличието на гниеща дървесина. Не се секат дървета, в които има хралупи на птици, прилепи и други бозайници, както и дървета, под които има редки и застрашени растения.)
  • Опазва се културата и поминъка на местното население.
  • Гарантират се правата на горските работници (да имат подходящо защитно облекло, да имат договори и да са осигурени, да са добре обучени и квалифицирани, да не се експлоатира детски труд).
  • Не се допуска използването на опасни пестициди.
  • Не се допуска намаляване на горската площ (напр. изсичане на гора на голо, за да бъде застроено мястото или да бъде направена ски писта).

Остава една последна крачка до въвеждането на стандарта в страната ни – това е официалното одобрение от страна на FSC. Очакваме в рамките на няколко месеца екип на FSC да разгледа адаптирания за българските условия стандарт и да финализира процедурата.
 
Към настоящия момент в България са сертифицирани над 560 000 хектара гори. Във всички тези територии са въведени по-строги правила по отношение на стопанисването на горите и прилагането им се проверява ежегодно от международни одиторски екипи. FSC сертификацията се прилага в България от 2006 г. и WWF подкрепя активно този процес, тъй като на глобално ниво FSC е признат като един от най-добре работещите инструменти за по щадящо отношение към горите.
 
“Към момента България демонстрира голям интерес към горската сертификация и това е позитивен знак за нашите гори.  Разбира се, освен по отношение на количеството сертифицирани площи, все повече назрява необходимостта България да положи сериозни усилия и в посока подобряване качеството на горската сертификация.“, споделя Нели Арабаджиева, експерт от отдел “Гори” на WWF България. „Изготвянето на национален стандарт е важна стъпка в посока към по-качествена сертификация в страната ни.“, допълва тя.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.