Българската асоциация за устойчива енергия алармира за възможно картелиране в горския сектор

МЗХ има намерение да премахне възможността за ползване на технологична дървесина за производство на електрическа енергия

Във връзка с обявеното на сайта на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) намерение за премахване на възможността за ползване на технологична дървесина за производство на електрическа енергия, Българската асоциация за устойчива енергия (БАУЕ) остро възразява в отворено писмо до министър Греков и зам.-министър Маринова.

Тъй като наши представители не бяха сред поканените на заседанието на комисията по темата, с настоящото бихме искали да изразим нашата основателна тревога, че ще бъде допусната неволна грешка, водеща до незаконосъобразност и нецелесъобразност на нормативния акт поради следните причини:

1. Създават се предпоставки за ограничаване на конкуренцията на пазара на технологична дървесина като изкуствено се ограничава кръга на възможните купувачи. Последното е в пряк разрез със Закона за защита на конкуренцията, тъй като осигурява облагодетелстване на един бизнес за сметка на друг. Резултатът от това ограничаване на конкуренцията неизбежно ще доведе до:

a. Изкуствено поддържане на ниски цени на дървесината, изкупувана от търговските дружества, а не на тази от населението, което купува дърва за огрев по ценоразпис.

b. Зависимост на дейността на държавните предприятия от малък кръг фирми, ползватели на технологична дървесина (като например производството на хартия и други работещи с целулоза предприятия). Преобладаваща част от този кръг фирми са международни компании, които при неблагоприятна за тях обстановка имат възможността да преместят своите производствени бази извън страната ни, което ще постави държавата ни единствено в позиция на донор на технологична дървесина за чужбина.

c. Неизбежно изкуственото поддържане на ниски цени на технологична дървесина и поддържането на настоящото ниско ниво на търсене ще доведе до в пъти по-малко постъпления в държавния бюджет. Елементрана сметка може да покаже, че подобен род действия може да доведе до минумум 100 млн. лева по-малко приходи в държавния бюджет годишно – средства, които в тази кризисна за бюджета ситуация биха били от изключителна полза.

2. Тъй като чрез лесоустройствените планове се определя една квота за добив на технологична дървесина, то участието на повече купувачи на тази дървесина не само няма да доведе до безконтролна сеч, но и ще спомогне за изпълнението на и без това изоставащия планиран добив и ще осигури генерирането на по-голям приход в бюджета. Ненавременният и изоставащ добив на технологична дървесина, респективно изоставащото провеждане на отгледни и възобновителни сечи, не само води до по-малко приходи за държавните предприятия и застрашава благосъстоянието на вековните дървета и едрата дървесина, но и ще доведе до по-голям риск от заболяване и опожаряване на гората, както и нарушаване на биоразнообранието.

3. Подобна поправка ще бъде в явно противоречие с Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и в последствие за отмяна на Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, където в Параграф 24 Европейският парламент изрично е подчертал, че „Общността и държавите членки следва да насърчават по-широко използване на съществуващите запаси на дървесина”. За да бъде пределно ясен, европейският законодател е посочил в чл. 2 от Директива 2009/28/ЕО, че биомасата представлява продукт от горското стопанство (дървесина), чието именно използване за производство на електрическа енергия се насърчава с цитираната директива.

Ние дълбоко вярваме, че представляваната от Вас институция няма да допусне подобен род картелиране в горския сектор, представляващо пряко нарушение на Закона за защита на конкуренцията. Призоваваме към запазване на настоящата законодателна рамка, за да бъде наистина постигната целта за по-ефективна защита на българските гори и повишаване на икономическото благосъстояние в страната,  се подчертава още в отвореното писмо от БАУЕ.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.