Басейнова дирекция и РИОСВ-Бургас проверяват сигнал за мъртва риба във водоема край Поморие

Снимка:

На кмета на община Поморие е дадено предписание да извърши почистване на брега

Експертите на РИОСВ-Бургас и Басейновата дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) проверяват водоема край Поморие във връзка със сигнал за мъртва риба. В най-северната точка на водоема, са открити екземпляри от мъртва риба. Рибата е от един вид и размер. Обходен е участък от 50 м, в който не бяха констатирани разливи на нефтопродукти и замърсяване на водата от брегови източници.

На кмета на община Поморие е дадено предписание до утре – 6 ноември, вторник, да извърши почистване на брега от мъртвата риба.

Извършено е повторно пробонабиране от повърхностни  води. И при двете проби от контролираните показатели на място са отчетени: pH – 8.10 (при стойност 8.12 на 01.11.2018 г.), при норма между 6.50 и 8.70; температура на водата – 15.6°С (при стойност 16.8°С на 01.11.2018 г.), в норма; съдържание на разтворен кислород на повърхността – 0.36 мг/л (при стойност 0.79 мг/л на 01.11.2018 г.), при норма от 6.00 мг/л.

Взетата днес водна проба ще бъде изследвана и по показателите за електропроводимост, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот и ортофосфати като фосфор. Резултатите по тези показатели се очакват след приключване на анализите.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар