Белошипите ветрушки в Спасителния център са в отлично здраве

Снимка:

61 птици бяха прегледани от ветеринарните специалисти

Белошипите ветрушки в Спасителния център са в отлично здраве и добра кондиция. Това установи плановия профилактичен преглед, провеждан традиционно след размножителния сезон на птиците в Спасителния център на Зелени Балкани.

61 птици от вида белошипа ветрушка бяха прегледани от ветеринарните специалисти и екипа на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360 в Центъра.

Прегледът включваше подрязване на клюнове и нокти, вътрешно и външно обезпаразитяване, вземане на тегло и преглед на клиничното състояние на птиците. За щастие, въпреки отминалия активен размножителен сезон, всички белошипи ветрушки бяха в отлично клинично здраве.

И докато лекари и рехабилитатори работеха над птиците, останалата част от екипа се трудеше активно в почистването и дезинфекцията на клетките, и волиерите, дом на пернатите.

Тази година, общо, 88 белошипи ветрушки бяха излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани. Всички те бяха освободени в природата.