Билкарите трябва да отчетат дейността си пред РИОСВ-Хасково до 20 януари

Билкозаготвителите, които не подадат справка за 2013 г. или тя съдържа неверни данни, подлежат на санкциониране

Всички отговорници на билкозаготвителни пунктове на територията на областите Хасково и Кърджали трябва до 20 януари 2014 г. да представят в РИОСВ - Хасково обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2013 г. билки от лечебни растения и техния произход по позволително, както и за складови наличности, съобщават от Екоинспекцията.

На територията на РИОСВ - Хасково функционират 7 пункта за изкупуване на билки, които се намират в Симеоновград, с. Константиново общ. Симеоновград, Крумовград, Кърджали, Момчилград и два в Любимец. Всички пунктове, според последните извършени проверки, отговарят на изискванията по Закона за лечебните растения и имат необходимите разрешителни. Подадените в Екоинспекцията справки за реализирани количества билки през последните  години показват, че в региона се събират най-много риган, чубрица, лайка, шипка, градински чай, лавандула и липа.

Билкозаготвителите, които не подадат справка за 2013 г. или тя съдържа неверни данни, подлежат на санкциониране, информира Дарик радио. В Закона за лечебните растения се предвиждат глоби за физическите лица в размер от 100 до 1 000 лева, а за юридическите - имуществени санкции от 300 до 2 500 лева. Пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки, задължително обявяват дейността си в РИОСВ и регистрират книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар