Доброволци облагородяват ерозирал терен край Своге

Целта е създаването на биоразнообразие и развитието на влажни зони в местността

От 19 до 27 септември сдружение „Тринога” организира доброволческа кампания под надслов „Пази и залесявай около извори!”. Целта й е да бъде създавдена и развита екосистема в ерозирал район на с. Желен, близо до Своге.

За целта в засушената местност Черни камък ще бъдат засадени 1 000 фиданки от горски и медодайни видове. Почвата ще бъде подготвена и подобрена чрез засяването на бобови и житни растения. Усилията на сдружението са насочени към създаването на биоразнообразие и развитието на влажни зони в местността. От 2012 година насам сдружението провежда доброволчески акции за изграждането на растителна ограда около терена и създаването на специфичен микрорелеф, който спомага за улавянето и съхранението на дъждовната и снежна вода, както и за задържането и натрупването на органична материя. Успешното изграждане на жива ограда и оцеляването на засадените растения окуражават доброволците да продължат работа. Живата ограда предпазва изворната зона от стадата в района.