Два спасени орела от застрашен вид ще бъдат изпратени в Испания

Птиците са били задържани преди 10 години при опит да бъдат изнесени контрабандно от България

Две птици от застрашения вид ястребов орел ще бъдат изпратени в Испания, за да участват в размножителна програма за този вид. Представители на Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани, Министерство на околната среда и водите и Агенция „Митници“ ги подготвиха за транспортиране вчера, за да отлетят от София с полет за Мадрид днес.

Птиците са били задържани преди 10 години при опит да бъдат изнесени контрабандно от България. Това става на 27.03.2010 г. по време на митническа проверка на ГКПП Ферибот Видин на лек автомобил, който напуска България в посока Румъния и Западна Европа. В колата са били превозвани двете птици от изключително редкия вид, за които са представени фалшиви документи. След консултация за валидността на документите със служител на МОСВ, птиците са задържани от митническите служители и са настанени в спасителния център на „Зелени Балкани“ в Стара Загора. След продължила дълго съдебна битка контрабандистът получава условна присъда, а орлите са отнети в полза на държавата.

През януари 2018 г. птиците със заповед на министъра на околната среда и водите птиците бяха предоставени на „Зелени Балкани“ за ползване в програми за размножаване и повторно въвеждане на вида на територията на страната или в чужбина. Тъй като в България този вид няма популация, екипът на „Зелени Балкани“ се свързва с природозащитници от GREFA, с които работят по програми за завръщане на застрашени видове в природата. След изпращането им там двете птици ще бъдат включени в размножителни двойки и техните поколения ще летят свободно в небето.

Произходът на тези две птици остава неясен. Видът се среща предимно в Южна Европа, както и в Африка, Близкия и Средния Изток, като европейската популация се определя на 920–1100 двойки.

За ястребовите орли

Ястребовите орли (Aquila fasciata) [Syn.: Hieraeetus fasciatus] са с дължина на тялото около 68 см и размах на крилата 165 см. Наричат се „ястребови“ тъй като летят с бързи махове, подобно на ястреб. При възрастните екземпляри окраската отгоре е сиво-кафява с черни резки по плещите, а отдолу – белезникава с контрастни кафяви щрихи; опашката е дълга с широка черна ивица на върха. Младите орли са тъмнокафяви отгоре, а отдолу – охристочервени или кафяви. Природозащитният статус на птиците у нас е критично застрашен. У нас през годините са установявани единични непостоянни гнездови находища в южната част на страната. Видът фигурира като защитен в Закона за биологичното разнообразие, а търговията с екземпляри от този вид е регулирана по Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) и Регламент ЕС 338/97 на СЪВЕТА относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях, уреждащ прилагането на CITES конвенцията в рамките на Европейския съюз.