Две костенурки от защитен вид са конфискувани на Капитан Андреево

Снимка:

В Закона за биологичното разнообразие за такова нарушение се предвижда глоба от 2000 до 10 000 лева

Две сухоземни костенурки са задържани на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на лек автомобил. За случая е уведомена Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. След проверка от експерт по биоразнообразие е установено, че костенурките са от вида шипобедрена, който е застрашен.

Костенурките са били пренасяни от турски гражданин и неговата майка, пътуващи през България за Германия. По думите им  животните са подарък за децата им. По време на проверката не са представени задължителните документи по CITES (Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора) за износ, издаден от Р.Турция и за внос, издаден от МОСВ. Тези документи са задължителни, тъй като шипобедрените костенурки са застрашен вид и са включени в приложенията на Конвенцията. В българското законодателство сухоземните костенурки са защитен вид и попадат в приложение №3 от Закона за биологичното разнообразие.   

РИОСВ –Хасково ще състави акт за административно нарушение. В  Закона за биологичното разнообразие за такова нарушение се предвижда глоба от 2000 до 10 000 лева за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци- имуществена санкция от 5000 до 30 000 лв.     

Костенурките временно са настанени в Центъра за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки в с.Баня до влизането в сила на наказателното постановление, след което МОСВ ще издаде заповед за окончателно разпореждане с тях.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар