Екодейности в два природни парка

Важна цел на проекта "За Балкана и хората" е промяна на законодателството в страната

Плащанията за екосистемни услуги е схема, по която се събират доброволни дарения от заинтересовани страни. Парите се използват за залесяване с характерни местни видове, опазване на биологичното разнообразие и устойчиво съхранение на природата. На семинар в столичен хотел, Юлия Григорова от неправителствената организация WWF подчерта, че това не е  екологичен данък или вид такса.

Неправителствената организация представи дейността си по проекта "За Балкана и хората". Еколозите  връчиха сертификати на фирми, участвали най-активно в кампаниите, проведени в природните паркове "Българка" и   

Важна цел на проекта "За Балкана и хората" е промяна на законодателството в страната, за да могат дейностите по опазване на околната среда да станат още по-ефективни.

Автор: Ангел Трайков

Подробности гледайте в емисиите новини по телевизия Агро ТВ