Еколози искат МЗХ да обяви плаща ли „Пампорово“ АД за ползването на държавни гори и земи

Дружеството е собственост на банкерката Цветелина Бориславова

Сдружение „Синята планета“ ще изпрати запитване до Министерство на земеделието и храните дали „Пампорово“ АД плаща наем за ползването на държавни гори и земи за ски писти. Сред исканата информация са договорите между министерството и дружеството за продажба на територии от горския фонд, кои и колко от имотите, които се ползват са с учредени права или нямат такива. Освен това кои от горските територии, които „Пампорово“ АД ползва за изграждане на писти и лифтове са със сменено преназначение. Земеделското министерство да посочи още колко държавни и общински имоти ползва дружеството за своята икономическа дейност и как са уредени отношенията между страните - наем, закупуване, безвъзмездно ползване.

Миналата седмица Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ излезе със становище, че е установила незаконен строеж на лифт „Двата моста“, извършен от „Пампорово“ АД. Дружеството е собственост на банкерката Цветелина Бориславова, притежаваща Българо-американската кредитна банка. В протокола на работната група на ДНСК от 6 ноември 2013 г., която е извършила обследване на място, пише че към момента на проверката не са налице одобрени инвестиционни проекти от главния архитект на община Смолян. Установен е незаконен строеж на лифт „Двата моста“ в Пампорово в землището на село Стойките, без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж, заявяват от Сдружение „Синята планета“.

На „Пампорово“ АД е съставен акт, с който са образувани административни производства за спиране на строителството и за премахване на вече изградените съоръжения и обекти. За проверката и акта са уведомени Главен инспекторат на Министерски съвет, Министерство на инвестиционното проектиране и Министерство на земеделието и храните.

Експерти от Министерство на земеделието и храните също извършиха проверка във връзка с изграждане на съоръжения и разширяване на ски писти от „Пампорово“ АД. Експерти от Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите – Смолян провериха дейноста на ТП ДГС „Широка лъка” при ЮЦДП гр. Смолян. Констатирано е, че е маркирана и проведена сеч, различна от предвидената в горскостопанския план и разрешена с издадените позволителни. Незаконно са ползвани горски територии, като е осъществено изкореняване на пъни, изкопно-насипни дейности и подравняване на терена, с което са разширени ски пистите и е променено предназначението им.

При направената проверка е установено, че изградената нова въжена линия върху съществуващо трасе на ски влек „Помагалски”, собственост на „Пампорово” АД, е в нарушение на разпоредбите на Закона за горите. Установено е и строителство по протежение на цялата дължина на ски писта „Европейска” – от връх „Снежанка” до м. „Двата моста” на съоръжение за изкуствен сняг, като част от съоръжението попада в държавна горска територия и е изградено в нарушение на разпоредбите на Закона за горите. За всички констатирани нарушения, Регионална дирекция по горите (РДГ) - Смолян е сигнализирала Районна Прокуратура – гр. Смолян и Регионален отдел „Национален строителен контрол” - Смолян. Със заповеди на РДГ-Смолян са обезсилени всички позволителни за сеч и дейността в съответните горски територии е спряна. Предприети са действия по образуване на административно-наказателни производства на всички лица, отговорни за извършване на нарушенията.

Сдружение „Синята планета“ установи за незаконната сеч в Пампорово при посещение на място и след сигнали от местни граждани. Организацията е създадена с цел опазване на природата и околната среда в България.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.