Експерти от Природен парк „Рилски манастир” спасиха сърна със счупен крак

Причините за инцидента се изясняват

При редовна проверка на поставени фотокапани в Природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна агенция по горите, експерт по фауната засича сърна със счупен крак. На мястото веднага е изпратен екип от дирекцията на парка. Раненото животно е намерено в района на местността „Елешница”.

За случая са уведомени специалисти от Регионалната инспекция по околна среда и води – Благоевград. След обстоен преглед сърната е закарана в Зоопарка на град Благоевград, където е поставена в клетка под карантина. Там тя ще бъде под наблюдение и грижи за подобряване на здравословното й състояние. Причините за инцидента се изясняват.