Експертите на РИОСВ - Плевен са извършили общо 854 планови проверки през 2011-та

Съставени са 58 акта за установяване на административни нарушения във връзка с екологичното законодателство

Готов е Годишният отчет за дейността на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен. Във връзка с правилника за дейността на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен, инспекцията изготви Годишен отчет за дейността си през 2011 година. В него е представена информация за изпълнението на заложения план за контролната дейност на РИОСВ - Плевен, предаде Дарик радио.

В края на 2011 г. е отчетено извършването на общо 854 планови проверки, което представлява 93% изпълнение на плана. Проверени са 668 обекта, което представлява 73% от планираните за контрол обекти.

За поредна година комплексните проверки са акцент в контролната дейност на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен. През 2011 г. са извършени по-голям брой комплексни проверки по контролната дейност - 44, при 17 през 2010 г. Проверени са 25 обекта с комплексни разрешителни и 9 с разрешително по чл. 104.

За всяка проверка има изготвен доклад, който е публикуван на интернет страницата на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен.

През 2011 г. са съставени 58 акта за установяване на административни нарушения във връзка с екологичното законодателство. Издадени са 46 наказателни постановления, от които са наложени 6 глоби за 4050 лева и 40 имуществени санкции за 109 100 лв. През 2011 г. в РИОСВ - Плевен са постъпили 29 жалби и 92 сигнали за нарушаване на екологичното законодателство.

За всички са предприети съответните действия. Постъпили са 113 заявления за достъп до обществена информация. Няма издадени решения за отказ за предоставяне на исканата информация. Най-много са случаите, в които заявителите желаят да получат информация дали попада посочен от тях имот в Натура 2000.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.