Гъби акумулатори на тежки метали

Нивата на металите варират в зависимост от вида на гъбите

Изследователски екип от Университета “Кастилия-Ла Манча” (UCLM), Испания, анализира наличието на тежки метали в 12 вида гъби, събрани от незамърсени територии. Резултатите показват, че нивата на металите варират в зависимост от вида гъби и някои от тях могат да натрурат в себе си опасни за човека количества. Учените са анализирали наличието на олово (Pb), неодим (Nd), торий (Th) и уран (U) в стотици проби от 12 различни вида често срещани гъби. Някои от тях са ядливи, а други - не. Всички са събрани от незамърсени райони в провинцията Сиудад Реал, от залесени площи с различни видове дъб, бор и лавдан. Най-високите нива на неодим ( 7.1 микрограма / грам) и олово (4,86 микрограма / грам) са установени  в Cantharellus cibarius (Пачи крак)- гъба, широко използвана в европейската кухня. Уранът и торият са натрупани най-вече в Hypholoma fasciculare (Отровна пънчушка), с концентрация от съответно 3,63 и 4,13 микрограма / грам.

Нужни са нови изследвания за да се установи при какво количество на металите в почвата и при какви нейни характеристики гъбите ще акумулират опасни за здравето на хората концентрации. Процесът може да е полезен за почвата, защото я пречиства, но далеч няма да се отрази добре на хора, които консумират такива гъби.