Изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия ще се проведе през март 2015 година

На изложението гостите ще могат да се запознаят с пауловнията

За 11-та поредна година ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа.Това ще се случи на 11-13 март 2015 г. в София. Събитието кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийноефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци и иновации в областта на електромобилната индустрия.

На изложението гостите ще могат да се запознаят с пауловния - най-бързо растящото дърво в света.

Род Пауловния включва девет високо-адаптивни, бързорастящи вида с много ценна дървесина. За седем - осем години дървото достига 20-25 метра височина и диаметър 40 см. От едно такова дърво се добива до 1 куб.метър дървен материал с високо качество. В Китай се отглеждат масиви на обща площ 2,5 милиона хектара. Освен в индустрията, пауловния се използва за производство на пелети, брикети и дървен чипс - добив на биомаса от 6 до 8 тона на декар; калоричност 4500 kcal/kg; както и за биоетанол – добив на зелена биомаса до 6 тона от декар.

Изданието през 2014

В него участваха компании от Австрия, България, Германия, Италия, Китай, Литва, Румъния, Чешка република и Холандия.

Перспективи за развитие на сектора

Динамичните климатични промени, сигурността на енергийните доставки и високият енергиен интензитет на икономиките накараха страните от Югоизточна Европа да разнообразят своя енергиен микс с цел превръщане на енергетиката в устойчива система на бъдещите предизвикателства.

Регионът разполага с благоприятни условия за производство на екологична енергия -  водни ресурси, добро слънчево греене, геотермални източници, добър вятърен потенциал.

Акцентът се поставя и върху оползотворяване на биомасата, производство на биогаз и метан, които ще задоволят търсенето на енергия за отопление и охлаждане. Добри са перспективите за изпълнение на проекти за генериране на енергия от отпадъци чрез публично-частни партньорства. Държавите с излаз на море имат потенциал за развитие на т.н. „синя енергия“. Насърчава се и децентрализираното производство на енергия от ВЕ за собствено потребление.

Търсят се решения и за намаляване на CO2 в транспортния сектор чрез замяна на конвенционалните горива с по-екологични.  Електрическата мобилност е пазарна ниша с тенденция за развитие, която ще осигури икономически ръст и заетост.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.