Кампания за възстановяване на равнинни гори по поречието на река Марица

Засаждането на фиданките ще се извърши на 23 март в землището на с. Конуш

Проектът предвижда на площ от 30 дка в землището на с. Конуш да бъде организирано залесяване с последващо отглеждане на 4000 фиданки от 32 дървесни и храстови вида, между които летен дъб, цер, габър, дива круша, дива череша, полски бряст, полски ясен, шестил, сребролистна липа, чинар, три вида върби, бяла и черна топола и др. За първи път в страната се използва метод за екологично възстановяване на равнинни гори, разработен от "Зелени Балкани" и Института по гората. Методът е създаден на базата на анализ на еталонни съобщества от равнинни гори, като за модел са използвани последните оцелели оазиси в Горнотракийската низина.

На територията на залесяването е част от защитена зона „Конуш” – уникално местообитание на редки птици. Там се намира най-голямата в страната смесена колония на три вида чапли (800 гнездящи двойки).

Разходите за осигуряване на посадъчен материал са осигурени от Международната неправителствена организация „American Forests”. Разходите за почвоподготовка и пробиване на дупки се поемат от местни донори. Засаждането на фиданките ще се извърши на 23 март 2013 г. (събота).

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.