Манчестър се превръща в „Град на дърветата“

Целта- да се повиши разбирането за ползите, които дърветата носят на обществото

3 милиона нови дървета ще бъдат засадени в английския град Манчестър през следващите 25 години. Така на всеки жител на града и околностите се пада по едно дръвче. Инициатори на проекта "Град на дърветата" са различни екологични организации, подкрепяни от учени, местни компании и градската администрация.

Целта е не само регионът да се превърне в „по-зелен“, но и да се повиши разбирането за ползите, които дърветата носят на обществото. Те намаляват стреса, правят въздухът по-чист, ограничават шума и помагат за намаляване на наводненията в населените места.

Организаторите на инициативата посочват, че схемата има три основни цели. Първата е да се засадят три милиона дървета, втората е с фокус върху управлението на съществуващите гори – защото няма смисъл от засаждането на нови гори, ако не можем да управляваме тези, които вече имаме, допълват природозащитниците. Третата част от проекта е свързана с насърчаването на жителите на града да се ангажират много повече с естествената среда – със засаждане на дървета и управление на зелените области.

Проектът включва всички възможности – разширяване на съществуващите гори, свързване на горски масиви, изграждане на изцяло нови гористи зони. Акцент е поставен върху засаждането на дървета по протежение на улиците.