Министър Димов представи мерките за чистотата на водите и въздуха пред депутатите от КОСВ в Созопол

Вече има постигнати значителни резултати за подобряване качеството на водите по Черноморието

Мерките и законодателните инициативи на Министерство на околната среда и водите в областта на опазване чистотата на въздуха и на водите и управление на отпадъците бяха представени от министъра на околната среда и водите Нено Димов и зам.- министър Атанаска Николова пред депутатите от Комисията по околната среда и води на изнесено заседание в Созопол.  Заседанието беше водено от председателя на КОСВ Ивелина Василева, а домакин беше Панайот Рейзи, кмет на Созопол.

„За последните 7 години се отбелязва устойчива тенденция за намаляване на замърсяването на въздуха. За някои райони средногодишните норми са постигнати, но не среднодневните. Затова предстои още работа и от страна на държавата и на кметовете“,  отбеляза министър Димов. Той съобщи, че миналата седмица за обществено обсъждане са  пуснати промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух. В него се предвижда въвеждането на нови изисквания за качеството на твърдите горива дърва и въглища за битово отопление, като целта е на пазара да не бъдат допускани такива с високо съдържание на  сяра и пепел. Друга предвидена мярка е въвеждане на изискванията на регламента на ЕС за екодизайн на уредите за отопление, като намерението е  той да  влезе в сила предсрочно, от началото на 2020 г. Предстои дискусия с производителите на такива уреди,  за да се установи тяхната готовност.

По отношение на замърсяването от автомобилния транспорт се предвижда засилване на контрола за вредни емисии при първа регистрация на автомобилите, както и при годишните технически прегледи. Те ще бъдат регламентирани с промени в Закона за движение по пътищата. Ще се търси възможност за закупуване на газанализатори за контрол на пътя със средства по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Приета е и нова наредба с изисквания при изкупуване на катализатори да се изисква декларация за произход. Променят се и екотаксите за автомобилите, като се въвеждат такива и за товарните автомобили.


Вече има постигнати значителни резултати за подобряване качеството на водите по Черноморието, съобщи зам.-министър Николова. В Плана за управление на речните басейни е заложено за 17-те крайбрежни водни тела до 2021г. да се постигне добро състояние на повърхностите, подземни и крайбрежни морски води. По ОПОС 2007-2013 са реализирани 221 проекта в сектор Води за 2,3 млрд. лв. Построени и реновирани са 50 станции и 2600 км. мрежа. От средствата 350 млн. лв. са инвестирани по Черноморието. Изградени са станциите Банево-Ветрен- Минерални бани, Бургас-Горно Езерово, Созопол и са модернизирани тези в Несебър, Поморие и Варна-Акациите. В изпълнение по новия програмен период са ранните проекти за изграждане на  нова ПСОВ Айтос и реконструкции на тези в Приморско и Златни пясъци. Изготвени са предпроектните проучвания за 14-те консолидирани ВиК, които ще бъдат финансирани по ОПОС 2014-2020 г. В тях за Бургаска област са предвидени инвестиции от 385 млн. като ще бъде включено изграждане на нова ПСОВ на Св. Влас и реконструкция на ПСОВ Лозенец. За Варненска област са предвидени 141 млн. лв., а за Добричка – 111 млн. лв.

Преходът към кръгова икономика е основен приоритет по време на Българското председателство на съвета на ЕС, съобщи министър Димов. През май посланиците на държавите-членки одобриха законодателен пакет за отпадъците, който се очаква да бъде финализиран през юни и да се приемат заключения. Те ще дадат посока как ще се развива законодателството на ЕС в сферата на пластмасите. Основните насоки, по които ЕС работи са кампании за повишаване на информираността на потребителите, разработване на единен стандарт за целия ЕС по отношение на съдържанието на опасни вещества в първичните и вторични суровини, увеличаване на зелените обществени поръчки, използване правилата за разширена отговорност на производителя, по-широко използване на финансовите стимули и доброволните ангажименти от страна на производителите. Освен това ще се работи за въвеждане на екодизайн, насочен към повторна употреба, рециклиране и по-дълъг живот на продуктите.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.