Министрите на околната среда от ЕС обсъдиха предложението за ревизия на Европейската схема за търговия с емисии

Снимка:

Беше приета и декларация във връзка със Споразумението от Париж за климата

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в редовното заседание на Съвета на министрите по околна среда в Люксембург. На него беше обсъден подходът, който да бъде следван в продължаващите дебати по предложението за ревизия на Европейската схема за търговия с емисии (СТЕ), необходимостта от допълнителна работа по ключови елементи на досието като финансовите механизми, защитата на секторите, изложени на риск от изтичане на въглерод и опростяването на правилата.

„Стремежът ни в предстоящите дискусии е за стройни, гъвкави и прозрачни правила с минимизирана административна тежест и отчитане на националните специфики на държавите членки“, каза на заседанието министър Василева.

И добави, че за България една реформирана Европейска схема за търговия с емисии, с преодолени слабости, със справедливо и фокусирано разпределение на безплатни квоти, с точно отчитане на технологичните и производствени промени, със създаване на предвидимост и сигурност, ще е напълно устойчива и адекватна на поетите международни ангажименти.

На заседанието беше приета и декларация във връзка със Споразумението от Париж за климата, с която се потвърди политическият ангажимент на ЕС и неговите държави членки към ратификацията и изпълнението му.