Модерно съоръжение за третиране на битовите отпадъци се изгражда в регион Габрово

Реализацията на проекта е със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

В землището на габровското село Гръблевци се строи ново и модерно съоръжение за третиране на битовите отпадъци. Изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, пише pressadaily.bg.

Новостроящото се съоръжение, което ще замести старото сметище, включва нова клетка за депониране, площадка за компостиране и площадка за сепариране, административни сгради, кантарна платформа, система за изгаряне на депойния газ, високотехнологична пречиствателна станция, експлоатационни и контролни пътища. Благодарение на полагането на долен изолационен екран и изграждане на дренажна система ще се ограничи замърсяването на почвите и подпочвените води от инфилтрати. С практикуване на ежедневно запръстяване на депото ще се намалят емисиите на лоши миризми и био-аерозоли в атмосферата. Ограничаването на емисиите на сметищен газ се осъществява благодарение на изграждането на газоотвеждаща система и инсталация за изгаряне на факел.
Повечето от подобектите са завършени, като предстои финалното покриване с изолационни екрани на новата клетка за депониране, монтирането на пречиствателната станция, рекултивиране на старата клетка и допълнителни довършителни работи.

Реализирането на проекта води и до внедряването на напълно нова и много по-удобна за експлоатация от жителите система за разделно събиране на отпадъците, състояща се в само два контейнера. Този начин на разделяне на битовия отпадък се реализира за първи път в България, именно в двата града – Габрово и Трявна. За селата в двете общини и крайните квартали е предвидено преминаване към домашно компостиране, при което за сметосъбиране и сметоизвозване е предвиден само един един съд, в който ще се изхвърлят отпадъците, годни за рециклиране. Основното предимство на двукомпонентното разделно събиране на отпадъците е, че то е лесно за възприемане от населението, защото пести време и усилия на хората за сортиране на отпадъците, като същевремено не изисква голяма площ в техните жилища. Очаква се с двукомпонентния модел да се намалят общинските разходи за обслужване на съдовете и траспортиране на отпадъците, събрани в тях.

Към момента, със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ , се изграждат 19 депа за твърди битови отпадъци (с общ капацитет от над 16 млн. т. отпадъци), 11 сепариращи и 19 компостиращи инсталации.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.