Морските гъби – алтернатива на синтетичните

Еколозите са загрижени за опазване на морските гъби

Морските гъби се използват още от времето на Римската империя. Те имат редица предимства пред изкуствените си аналози – не абсорбират миризми, притежават естествена мекота и устойчивост на разкъсване, способност да абсорбират и освобождават големи количества вода, пише ecomedia.bg. Морските гъби са едни от най-подходящите продукти за почистване и ексфолиране на кожата, а и вече не са толкова скъпи. Достъпни са на все повече места. Днес се използват за безброй неща – от почистването на интериора на коли и яхти, до ексфолиране на лицето. Така морските гъби се превръщат в продукт с минимум 700 млн.години еволюция.

Синтетичната им версия е станала популярна едва през средата на 20 век. Днес повечето гъби, които използваме в домакинството, са направени от целулоза, кристали натриев сулфат, коноп и химически омекотители. Въпреки че някои експерти не препоръчват използването на дървесна маса за производство на гъби, защото смятат, че процесът насърчава сеч, преобладава мнението, че производството на гъбите е доста чисто. Не се образуват вредни продукти, отделяните отпадъци са малко, а и могат да се рециклират.

Друг разпространен вид изкуствени гъба е направен от полиуретанова пяна. Тези гъби превъзхождат предходните по възможностите си за почистване, но не са толкова идеални от екологична гледна точка. Причината е, че производственият процес се основава на озоноразрушаващи въглеводороди, които позволяват пяната да застива в определена форма.

Също така, тези гъби могат да емитират формалдехид и други дразнещи вещества, както и да се образуват канцерогенни диоксини при изгарянето им.
Еколозите са загрижени за опазване на морските гъби, особено като се има предвид, че не знаем много за тях. Оскъдни са знанията ни по отношение на потенциала им да се използват за лекарствени цели и ролята им в хранителната верига. Учените са оптимисти и смятат, че морските гъби могат да се използват ефективно за създаването на нови методи за лечение на артрит и дори рак.

От друга страна, морските гъби служат като основен източник на храна за застрашените морски костенурки. Евентуалното намаляване на количеството на гъбите, може да доведе дори до изчезване на тези застрашени животни.Заплаха за гъбите са не само събирането им с цел използване в бита, но и замърсяването на водите и климатичните промени. Все повече организации се застъпват за създаването на защитени морски райони и намиране на нови начини за риболов, които не ги застрашават.

Морските гъби са едни от най-низшите многоклетъчни животни и обитават моретата и океаните. Срещат се, както в крайбрежните води, така и на големи дълбочини. Тялото им се състои от два слоя клетки, между които има пихтиесто вещество и скелетът на гъбата, обикновено изграден от варовито вещество. Някои от видовете дори нямат скелет. Тялото на тези създания е осеяно с малки пори. През тях навлиза вода с хранителни частици, както и необходимият за дишането кислород. През по-големи отвори водата и отпадъчните продукти напускат тялото на морските гъби. Нарастват бавно, в продължение на десетилетия. Известни са повече от 5 000 видове, въпреки че използваме само няколко от тях, като вида Spongia Officinalis и някои видове от род Hippospongia.