Национален парк "Централен Балкан" получи регистрация по схемата за екоуправление EMAS

Събитието съвпада с тържественото честване на 20-годишнината от създаването на парка

Централният офис на национален парк "Централен Балкан" в Габрово е получил регистрация по схемата на европейския съюз за управление по околна среда и одит (EMAS - ) с решение на министъра на околната среда Нона Караджова. Събитието съвпада с тържественото честване на 20-годишнината от създаването на националния парк. Дирекцията на "Централен Балкан" е втората организация с ЕМАS в страната след Фондация "Тайм - екопроекти" и първата публична администрация.

EMAS се смята за една от най-надеждните и престижни системи за управление по околна среда. Тя е доброволен инструмент и логото на EMAS е своеобразна гаранция пред обществото и бизнес партньорите, че съответната организация спазва законодателството в областта на околната среда и е поела ангажимент за непрекъснато подобряване на екологичните си резултати, ангажираността на служителите си, прозрачността и публичния достъп до политиката и екологичните постижения си постижения.

В резултат схемата EMAS освен визитка за екологична отговорност е и начин за оптимизиране на производствените процеси, намаляване на въздействието върху околната среда икономия на ресурси и пари.