1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Нова компостираща инсталация за зелени отпадъци заработи в община Хисаря с подкрепата на ОПОС

Нова компостираща инсталация за зелени отпадъци заработи в община Хисаря с подкрепата на ОПОС

Инсталацията е изградена в землището на село Михилци, местността Дивовец

Община Хисаря приключи успешно проект за над 3,3 млн. лв. за изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци, събирани от домакинствата, обществени паркове и градини. Населението което ще се обслужва от инсталацията за компостиране е 10 305 човека.

Инсталацията е изградена в землището на село Михилци, местността Дивовец, на площ от 10 000 м2 и годишен капацитет за третиране на 2 900 тона отпадък. Целта е да се намали количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране, рециклиране и оползотворяване до получаване на качествен краен продукт – компост,  който е богат на хумус.

Инсталацията е за открито компостиране и включва системи за компостиране в покрити с чергила редове с улеи и принудителна аерация.

Обектът се състои от приемна зона за постъпилия зелен отпадък, площадка за съхраняване на разделно събрания биоразградим отпадък от домакинствата, зони за дробене и хомогенизиране, за компостиране и за доузряване, както и на зона за съхранение на готовия продукт „компост“. Изградени са и  необходимата съпътстваща и довеждаща инфраструктура (водопровод с дължина 652.50 м. и ел. захранване с дължина на трасето от 395 м) и административна сграда за управление на инсталацията.

Работата на компостиращата инсталация доведе до намаляване на количеството на входящия материал на изградената сепарираща инсталация, а от там и на количеството депонирани на Регионалното депо отпадъци.

Проект BG16M1OP002-2.005-0017-C01: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря”, се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на обща стойност от 3 305 799.73 лв., включваща собствен принос на бенефициента от 817 963.98 лв.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.