1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Няма опасност за екологичното равновесие на язовир „Ивайловград“

Няма опасност за екологичното равновесие на язовир „Ивайловград“

Не на последно място България има задължение за осигуряване на водни количества за напояване в съседна Гърция

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РИОСВ-Хасково извършиха проверка на язовир „Ивайловград“ по разпореждане на МОСВ в неделя след сигнал на „зелен телефон“ за измиране на риба в акваторията на водното тяло. Проверката установи, че няма замърсяване на водите. При спада на нивото на язовира и поради специфичния му релеф, на места се образуват малки плитки участъци, в които остават рибни пасажи. В условията на малки количества вода и ниските нива на кислород е причина за измирането на рибата в тези участъци.

Във връзка с управлението на водите в този язовир, министерството отбелязва, че още в началото на юни министърът на околната среда и водите Асен Личев разпореди да отпадне указанието от предходното правителство обемите на язовирите от каскада „Арда“ да се поддържат постоянно 20% свободен обем от общия завирен обем. Язовир „Ивайловград“ е част от енергийната система на страната и не е налице приоритетно осигуряване на питейно-битови нужди по Закона за водите. Следва да отчетем и натовареността на енергийната система при високите температури през тези месеци.

В допълнение и в отговор на рибопроизводителите, в язовир „Ивайловград“ има учредени две аварийни зони за преместване на садките, в случай на извънредни обстоятелства. За това са информирани и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Не на последно място България има задължение за осигуряване на водни количества за напояване в съседна Гърция – то произтича от Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна Република България и Кралство Гърция (Обн. ДВ. бр.87 от 3 ноември 1964 г.). Според нея ежегодно в периода май-септември чрез месечните графици се освобождават допълнително водни обеми от язовир „Ивайловград“ за напояване в Гърция. Българската страна е задължена да доставя на гръцката страна  регулирана вода от река „Арда“  за напояване на земи на гръцка територия всяка година в размер на 186 млн. куб. метра при година с 85% обезпеченост за срок от 60 години, т.е. до 2024 г.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.