Около една трета от обработваемите почви в света са в лошо състояние

Засегнати са общо 3 милиарда души

Около една трета от обработваемите почви в света са в лошо състояние. Това показва изследване на учени от университета в германския град Бон.

Влошено състояние на почвите е регистрирано както в богатите индустриални държави, така и в по-бедни. Засегнати са общо 3 милиарда души, твърдят авторите на проучването. Като основна причина за ерозията на почвите учените посочват интензивното им използване от селското стопанство. Нуждата от все повече месо и мляко за растящото население също допринася за щетите.

Деградацията на почвите струва на човечеството около 300 милиарда евро годишно. Експертите са анализирали сателитни данни от силно засегнати страни в Южна Америка и Африка. Лоши почви има обаче и в Южна и Източна Европа.