ОЛАФ настоява българските власти да започнат разследване за двойно финансиране по проекти в парк "Витоша"

Това съобщиха от сдружение "Природа за хората"

ОЛАФ настоява българските власти да започнат разследване за двойно финансиране по проекти в Национален парк „Витоша”, съобщиха от сдружение "Природа за хората".

На 2 февруари 2012 г. сдружението е изпратило писмо до ОЛАФ с информация за потенциално двойно финансиране на едни и същи задачи - териториален анализ на Национален парк „Витоша”, изпълнявани по два различни проекта от дирекцията на парка - проект 0574R2 PERIURBAN INTERREG IVC, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, както и по проект Публично-частно партньорство – в услуга на хората и природата, съфинансиран от Европейски социален фонд.

В писмо до сдружението ръководителят на отдел „Подбор на разследвания” Марко Пекорадо информира, че ОЛАФ е анализирала информацията, за да изясни дали тя е в техните компетенции, дали е изчерпателна за започване на разследване или друга координация, и дали сигналът попада в приоритетите на ОЛАФ.

От ОЛАФ са завършили своите предварително проучване по проблема за двойно финансиране. Генералният директор на ОЛАФ е решил да преустанови случая, тъй като той не попада сред главните им приоритети. „Но, националните власти на България ще трябва да разследват потенциалните нерегламентирани плащания в изпълнението на съфинансираните дейности, за които вие осведомявате, и да предприемат финансови мерки, които те мислят че са подходящи, за да защитават бюджета на Европейския съюз. По тази причина, българските власти ще бъдат информирани за потенциалните нерегламентирани плащания в случая, докладван от вас, и ОЛАФ ще изиска резултатите от разследването на българските власти”, пише в писмото до сдружението ръководителят на отдел „ Подбор на разследвания”.