Опазването на ценни растителни видове и защитени животни е сред приоритетните дейности на РИОСВ-Пазарджик

В последните месеци е осъществен контрол върху дейността на седем билкозаготвителни пункта в Ракитово и Пазарджик

Опазването на ценни растителни, дървесни видове и защитени животни е сред приоритетите в  превантивната и контролна дейност на РИОСВ-Пазарджик.

В последните месеци е осъществен контрол върху дейността на седем билкозаготвителни пункта в  Ракитово и  Пазарджик. Не са установени нарушения на Закона за лечебните растения.

Проверено е състоянието на осем защитени дървета на територията на ТП ДГС „Белово“ и ТП ДЛС „Ракитово“. Състоянието им е добро. След подаден сигнал е проверено състоянието на вековен дъб в местността „Ливадите“, землище на с. Дебращица.  Установено е,  че стволът му е осеян с ходове на бръмбар Голям сечко. Това е вид, който предпочита мъртва дървесина и не влияе върху съществуването на дървото.

На пчелари от Велинград и  село Нова махала за безвъзмездно ползване са предоставени пет електрически огради. Те предпазват пчелините от набези на кафява мечка, като по този начин се намалява антропогенния натиск върху защитения вид.

В последните месеци в РИОСВ-Пазарджик са получени десет сигнала за бедстващи защитени видове -  млади екземпляри на бял щъркел, горска ушата сова и домашна кукумявка. Осем от птиците са изпратени за лечение и отглеждане в спасителен център, а две са освободени в подходящи места. Последният случай е от 8 август, когато деца сигнализираха за малка сова в безпомощно състояние,  намерена в двора на лятната им къща в с. Паталеница.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар