1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Осигурена е годишната издръжка за 2023 г. на Спасителния Център за диви животни в Стара Загора

Осигурена е годишната издръжка за 2023 г. на Спасителния Център за диви животни в Стара Загора

Средногодишно в Центъра постъпват повече от 2 000 нуждаещи се от помощ диви животни

На своето последно за годината заседание Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) взе решение да бъдат отпуснати средства за осигуряване на годишната издръжка за 2023 г. на Спасителния Център за диви животни в Стара Загора.

Центърът за рехабилитация и размножаване на редки видове е управляван от сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани - Стара Загора". Освен че подпомага усилията на страната да изпълнява задълженията си по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CIТES), Центърът активно работи за опазване на защитените видове от българската фауна, като подпомага структурите на МОСВ в тяхната работа по прилагането на Закона за биологичното разнообразие. Всички български видове птици, нуждаещи се от лечение и възстановяване, се изпращат от РИОСВ в Спасителния център - Ст. Загора. Броят на сигналите и предписанията от страна на РИОСВ в страната непрекъснато се увеличава, както и броят на сигналите от други специализирани регионални звена на МЗХ, ИАГ и МВР и спешната телефонна линия 112. Прогресивно увеличаващият се „пациентопоток" увеличава и разходите за храна на животните, ветеринарни консумативи и лекарства, електроенергия и охрана.

Средногодишно в Центъра постъпват повече от 2 000 нуждаещи се от помощ диви животни. Повече от 40 на сто от тях се връщат успешно обратно в дивата природа. Между тях са и много видове с висок природозащитен статус като къдроглави и розови пеликани, червеногуши гъски, египетски и белоглави лешояди, скални царски орли, соколи, чапли, пеликани, щъркели и много други.

Управителният съвет реши също да бъде отпусната безвъзмездна помощ за осигуряване на годишната издръжка на Общинско предприятие „Зоопарк – Спасителен център“ – Варна. Съгласно Закона за биологичното разнообразие, зоопаркът във Варна е определен да изпълнява функции на спасителен център за диви животни. Той е с по-малък капацитет в сравнение с центъра в Стара Загора. Най-честите му пациенти са птици, получили сериозни наранявания и последвало изтощение, травми от високоволтово електричество, силно опаразитяване, отравяне или попадане в петролни продукти и др. През изминалата година през „Зоопарк – Спасителен център“ – Варна са преминали 60 животни, между които влечуги, бозайници и птици. Успешно излекувани, рехабилитирани и освободени са 50 на сто от тях.

С цел да се осигури възможност на ПУДООС да се премести в собствена сграда, което дава и успешен завършек на усилия от 2015 г., на заседанието е взето и решение изпълнителният директор на ПУДООС да предприеме необходимите действия за получаване правото на управление на имот - публична държавна собственост.

Към момента Предприятието се помещава в офис сграда под наем, което е свързано с високи разходи за наем и невъзможност документацията да се архивира на място поради липса на подходящо пространство.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.