1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Петчленен състав на ВАС върна делото за Пирин

Петчленен състав на ВАС върна делото за Пирин

Ще бъдат разгледани всички доводи на природозащтниците

Гражданската коалиция "За да остане природа в България" съобщава, че днешното решение на петчленен състав на ВАС за това дали новият план за управление на Национален парк "Пирин" подлежи на екологична оценка, се връща за разглеждане от нов тричленен състав. Причината е, че предишният тричленен състав на ВАС не е разгледал и тълкувал всички доводи на природозащитниците за това, че планът трябва да мине на екологична оценка. Решението не е основано на доводите на МОСВ в касационната жалба.

Става ясно, че съдът не е отговорил на въпроса: кои са приложимите норми, според които следва да се прецени следва ли да се извърши екологична оценка и според коя процедура да се извърши това, посочва Коалицията.

Следващият 3-членен състав на съда трябва да отговори на следните твърдения на жалбоподателите:

  • попада ли планът за управление на националния парк в списъка от планове, за които задължително се извършва екологична оценка съгласно закона за околната среда?
  • следва ли планът за управление на парка да подлежи на екологична оценка и с оглед изискванията на комитета за световно природно наследство?
  • ще окаже ли новия план за управление значително въздействие върху защитените зони от Натура 2000 и съответно трябва ли да се подложи на оценка на степента на въздействие с предмета и целите на зоните съгласно Закона за биоразнообразието?

Природозащитниците посочват, че за да отговори на горните въпроси, следващият тричленен състав първо трябва да установи каква е ролята и какви въпроси се решават с плановете за управление на национални паркове, съгласно разпоредбите на закона за защитените територии. Както, и да вземе предвид конкретните предвиждания на проекта за нов план.

След като направи всичко посочено дотук, съдът ще трябва да се произнесе с ясно решение подлежи ли актуализацията на плана на задължителна екологична оценка или на преценка на необходимостта от такава, както и дали трябва да се изготви детайлна оценка за степента на въздействие върху защитените зони.

Природозащитните организации изложиха във водените в момента две дела за Пирин достатъчно съдебна практика на Съда на Европейския съюз, която потвърждава, че актуализацията на плана подлежи на задължителни екологична оценка и оценка за съвместимост.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.