1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Подобрен е водният режим в местност „Пода“ и езерото „Вая“

Подобрен е водният режим в местност „Пода“ и езерото „Вая“

Защитена местност „Пода“ се характеризира с уникална природна територия, съхраняваща в себе си огромно биоразнообразие

Приключиха дейностите по подобряване на водния режим в Рамсарско място „Местност Пода“ и по ограничаване на сукцесионните процеси в Рамсарско място „Езеро Вая“. Двата обекта са изпълнени в рамките на проект за опазване на едни от най-важните влажни зони с международно значение „Комплекс Ропотамо“, „Местност Пода“ и „Езеро Вая”. Проектът е финансиран по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. (ОПОС) и се изпълнява от Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас.

Проектът осъществява мерки от Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България, в това число възстановяване на водния режим, ограничаване на притока на биогени и ограничаване на сукцесионните процеси. С успешното изпълнение на дейностите се подобрява природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания, и на видове птици, предмет на опазване в мрежата Натура 2000, попадаща във влажни зони с международно значение.

Защитена местност „Пода“ се характеризира с уникална природна територия, съхраняваща в себе си огромно биоразнообразие – стотици видове растения, птици, риби, земноводни, влечуги и бозайници. „Пода“ в една от най-богатите в орнитологично отношение местности в цяла Европа. Единствено тук гнездят речните рибарки и големите корморани, част от общо 46 гнездящи видове. Оттук прелитат и цялата популацията на розовия пеликан, която се състои от над 40 000 екземпляра и хиляди видове хищни, водоплаващи и пойни птици.

С успешното изпълнение на дейностите се осигури проводимост на Комлушки канал през Защитена местност (ЗМ) „Пода“ и оводняване със солена вода за възстановяване на местообитанието на вида Европейска солянка (SALICORNIA EUROPAEA). Възстановена е системата за контрол и управление на водното ниво в централната зона на местността, и компрометираната съществуваща дига, която ограничава сладководни басейни в ЗМ „Пода“ от Черно море.

Езерото „Вая“ (Бургаското езеро) е най-голямото естествено езеро в България и е част от трите най-значими комплекси от влажни зони за водолюбивите птици по черноморското ни крайбрежие. Край него гнездят над 250 вида птици, голяма част от които са записани в Червената книга на България. Много от тях са редки за страната и Европа, а девет вида са застрашени от изчезване в световен мащаб. В следствие на дългогодишно натрупване на земни и тинести маси в отточния канал, езеро Вая имаше нарушен хидравличен режим, което доведе до множество бедствени и аварийни ситуации, наводнения в крайбрежния район и смущения в условията на хабитата в резултат на значителното обезсоляване на езерото.

С успешното изпълнение на дейностите по обекта се осигуриха условия за увеличаването на хидравличния капацитет на отточния канал „Вая - Черно море“, което спомага за чувствително намаляване на хидравличния натиск върху езерото, в резултат на което се балансира солевият му състав и се подобрява водният му режим.

Обща стойност на целия проект е над 8,4 млн. лв., изцяло осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.