Пръскат против комари в Стара Загора, Памукчии и Маджерито

Дезинсекцията ще бъде извършена чрез наземно третиране с биоцид

Днес, 30 септември ще се извърши пръскане против комари на 418 000 кв.м. площи на територията на община Стара Загора.

Предвидена е дезинсекция на 399 860 кв.м. площи на територията на гр. Стара Загора, 8000 кв.м. на територията на с. Памукчии и 10 000 кв.м. на територията на с. Маджерито.

Дезинсекцията ще бъде извършена чрез наземно третиране с биоцид – Цитрол10/4 УЛВ, разрешен от Министерство на здравеопазването с решение №0292-1/15.11.2006г.