Правителството одобри промени в Закона за опазване на околната среда

Улесняват се процедури по предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване

Правителството прие промени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Промените прецизират ключовите инструменти, свързани с комплексното предотвратяване на замърсяването от промишлени дейности и контрола на опасностите от големи аварии с опасни вещества. Това гарантира най-добрите екологични резултати като се засилва и ефективността на контролната дейност.

С текстовете се изпълняват препоръките на Европейската комисия (ЕК) за неизпълнение на задълженията ни по разпоредби от Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии. Промените са в отговор и на изискванията от ЕК за транспонирането на разпоредби относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда.

С промените в ЗООС се улесняват процедури по предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване, повишава се публичността и се прецизират понятия в съответствие с тези на действащата европейска и национална нормативна уредба. Изпълняват се и мерки от Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2019 - 2023 г.) за поддържането на Регистъра на регистрираните по EMAS (Схемата за управление по околната среда и одитиране) организации в България.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.