Представители на ЕК ще посетят Спасителния център в Стара Загора

Центърът е бенефициент, успешно изпълнил проекти по програма LIFE

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и представители на Европейската комисия ще посетят Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ в Стара Загора днес, 25 април (сряда). Центърът е бенефициент, успешно изпълнил проекти по програма LIFE. Обявен е за спасителен по смисъла на Закона за биологичното разнообразие със заповед на министъра на околната среда и водите.

В  посещението в Стара Загора ще участват Анжело Салси, ръководител на отдел „Природа“ на програма LIFE на Европейския съюз и неговият колега Мишел Кишерон. Визитата е в рамките на мониторинг по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 „Техническа помощ за изграждане на капацитет на българското Министерство на околната среда и водите за прилагане на Програма LIFE“ (CAPTA BG). Спасителния център е избран за демонстрация на добри практики в реализацията на проекти, финансирани по програмата.

От 11:30 часа пред входа на Спасителния център гостите ще пуснат на свобода белошипа ветрушка, размножена в Центъра в рамките на проект, финансиран от програма LIFE  и вечерна ветрушка, излекувана в реанимацията на Центъра. След освобождаването ще има възможност за изявления.

В качеството си на Национално звено за контакт, МОСВ организира информационен ден по Програма LIFE на 26 април 2018 г. (четвъртък). Целта е да се представи Програма LIFE и възможностите за подаване на проектни предложения по новооткритата покана за 2018 г.